Loomio
Wed 24 Feb 2021 8:15PM

Prawne uzgodnienie płci jako decyzja administracyjna, z procedurą opartą o zasadę samostanowienia

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 15

Niezależne od medycznej korekty płci, dostępne również dla osób niebinarnych.

Poniższe postulaty i rekomendacje odnoszą się do wszystkich osób, których dotyczy uzgodnienie płci: bez względu na to, jak te osoby siebie określają, jaka jest ich tożsamość — chcemy jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby osób transpłciowych, binarnych czy niebinarnych oraz interpłciowych. Uwzględniamy różnorodność doświadczeń, potrzeb, sytuacji życiowych. Koniec z zabieganiem o uznanie naszej tożsamości. Wszyscy i wszystkie mamy pełnię praw obywatelskich. Mamy prawo do tego, by państwo widziało w nas samostanowiące osoby i znajdowało dla nas przyjazne rozwiązania, a nie mnożyło problemy i restrykcje.

Rozwiązania krótkoterminowe:

  • Działania informacyjne dla sądów wskazujące na brak potrzeby powoływania dodatkowych biegłych przez sąd i możliwość posiłkowania się przez sąd opiniami specjalistów wydanymi przed złożeniem pozwu w sprawie o ustalenie płci.

Rozwiązania długoterminowe:

  • Ustawa o uzgodnieniu płci przewidująca szybką, przejrzystą i przystępną procedurę administracyjną, umożliwiającą uzgodnienie płci, opartą o zasadę samostanowienia. Procedura jest dostępna dla osób od 16 roku życia, których tożsamość płciowa jest niezgodna z ich płcią metrykalną. Ustawa gwarantuje prawne rozpoznanie tożsamości osób niebinarnych oraz uwzględnia osoby, które nie chcą mieć przypisanej płci metrykalnej. Ustawa uniezależnia procedurę administracyjną od tranzycji medycznej oraz (wraz z rozporządzeniami do ustawy) ogranicza możliwości wydania przez urząd stanu cywilnego decyzji odmownej.

  • Ustawa wprowadzająca równość małżeńską, przyjęta przed ustawą o uzgodnieniu płci — tak, aby rozwód przestał być wymogiem przy składaniu wniosku o uzgodnienie płci.

  • Zabezpieczenie prawa do życia rodzinnego.

  • Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności — usunięcie z konstrukcji nowo-nadawanych numerów PESEL danych dotyczących płci.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:18PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Działania informacyjne dla sądów..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:08PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 3 PK M M
Raczej dobrze 25.0% 1 KAF
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have participated (80%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:19PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Ustawa o uzgodnieniu płci przewidująca szybką, przejrzystą i przystępną procedurę administracyjną..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:09PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 3 KAF PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have participated (75%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:20PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Ustawa wprowadzająca równość małżeńską, przyjęta przed ustawą o uzgodnieniu płci..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:06PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 3 KAF PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have participated (75%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:22PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Zabezpieczenie prawa do życia rodzinnego."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:09PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 3 KAF PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have participated (75%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:24PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:09PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 1 PK
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

1 of 2 people have participated (50%)