Loomio

Proposta Xuntanza de Mulleres

#Convocatoria #Encontro8marzo
Data: 8/03/2015
Hora: a decidir (as 12h)
Lugar: a decidir (no Parque, na Alameda, diante do concello)

ORDE DO DÍA (proposta)
1.Elección moderador/a, secretario/a e aprobación do orde do día
2. Análise da situación actual na Área da Muller no Carballiño
3. Propostas de líñas de actuación.