Loomio

A gazdaság és a társadalom alapjai

Tapasztalatom szerint mindannak, ami a gazdaság és a társadalom működéséről a köztudatban forog, a legnagyobb része teljesen alaptalan. A XXI. század babonája. Eközben az emberek egy jelentős része meg akarja változtatni a világot. Anélkül, hogy ismernék azokat a folyamatokat, amelyekbe belepiszkálnak. Az eredményt láthatjuk magunk körül.
Szeretném leszögezni: a fejlődés szerintem objektív folyamat, az emberi világ evolúciója. Az élet nem azért terjedt el a szárazföldön, mert a hal lábakat akart növeszteni, hogy a parton élhessen. A jövőnk sem olyan lesz, amilyet mi elképzelünk magunknak. Tehát nem kitalálni kell, hanem megismerni, és alkalmazkodni hozzá.
Problémáink legnagyobb része a tudatlanságunkból adódik. Hozzányúlni olyan folyamatokhoz, amelyek működését, szerkezetét és összefüggéseit nem ismerjük tragikus felelőtlenség. Különösen az, ha olyanokra bízzuk az ország irányítását, akik ezt megteszik gátlástalanul, önös érdekből, a szükséges ismeretek, de legfőképpen saját korlátaik ismerete nélkül.
Miért kapnak lehetőséget ilyen emberek a hatalom gyakorlására?
Azért, mert a társadalom szintjén sem jobb a helyzet: a nép semmivel sem ismeri jobban ezeket a folyamatokat. Ezért nem képes a jelöltek alkalmasságának megállapítására sem.
Próbáljunk meg ezen változtatni.
Próbáljuk megismerni a jövőt, a fejlődés irányát ahelyett, hogy megváltoztatni szeretnénk.
Lehetetlen?
Nem lehetetlen!
A folyamatnak épp az a sajátossága, hogy kellő számú ismert eleméből következtetni lehet egyes ismeretlen elemeire, ha a feltárni kívánt elemek mennyisége nem lépi át a megismerhetőség határát. Ezért a jövő is – bizonyos valószínűséggel – megismerhető. Természetesen történelmi léptékben. És természetesen az időtávlat növekedésével egyre kevésbé részletesen. De arra mindenképp alkalmas módon, hogy alkalmazkodni tudjunk hozzá ahelyett, hogy szembe mennénk vele. Amit most teszünk.
Szembe megyünk a fejlődés objektív folyamatával, rengeteg vér verejték és könnyek árán, sok felesleges szenvedés árán.
Csak azért, mert nem a valóságot akarjuk megismerni, hanem saját téves elképzeléseinket akarjuk másokra rákényszeríteni. Ezt hívjuk politikának. Ez történik a profi politikában, a pártokban, a hatalomban, de ez történik a civil politikában is, ez történik a DEKA-ban, ez történik a különböző társadalmi szervezetekben, a facebookon is.
Próbáljuk meg először is tisztázni, hol vagyunk, valóban olyan-e a világ, amilyennek hisszük. Próbáljuk meg megérteni a körülöttünk zajló folyamatokat!
Javaslatom a következő: kezdjük az elején – tisztázzuk először az élet viszonyát a gazdasághoz, a társadalomhoz. Tisztázzuk a gazdaság és a társadalom viszonyát! Melyik az alap, és melyik a felépítmény? Melyiknek melyiket kell kiszolgálnia, melyiket melyiknek kell alárendelni?

Vitaindítónak elmondom az én véleményemet, röviden.
Szerintem az élet a szükségletek keletkezésének és kielégítésének szüntelen körforgása. Az emberiség legfőbb problémái pedig az ehhez szükséges ráfordításokhoz kapcsolódnak. A fejlődés a ráfordítások csökkentésének története. A társadalom az ennek érdekében kialakult munkamegosztás terméke. Az alap tehát a gazdaság, a társadalom pedig a felépítmény. (Ezt már őseink is megfogalmazták, a XIX. században, csak mára elfelejtettük, sőt úgy néz ki, el akarjuk felejteni.)
A fejlődés főfolyamata a gazdaság fejlődése. A társadalom szerepe pedig az, hogy biztosítsa a gazdaság fejlődésének feltételeit. Ha egy adott történelmi pillanatban erre nem képes, akkor a gazdaság kikényszeríti a társadalom szerkezetének változását, amely alkalmassá teszi a fejlődés további lehetőségének biztosítására. A társadalmi változás feltétele tehát (szerintem) a gazdasági szükségszerűség.

Ezekhez a gondolatokhoz várom a hozzászólásokat, ellenvéleményeket.