Loomio

Formación Podemos Vigo

DESCRICIÓN DO GRUPO:

Créase coa finalidade de construír coñecemento político, traballando colaborativamente e promovendo as actitudes e aptitudes de cada membro cara a un obxectivo común: Tomar conciencia da nosa realidade socio-política e lograr a súa transformación.
Como método de traballo, utilizaremos fontes de información que nos leven á reflexión e á investigación con interese formativo. Asímismo crearemos debates nun marco de diálogo construtivo. (PROVISIONAL)