Loomio

Amargi.PL - Node: Poland

The gathering point for the Poland-based members of the network. If you need more detailed location, make a subgroup with the name “Node: Poland, «city-name»”

Punkt zbiórki dla polskich uczestników sieci. Jeśli chcesz podać dokładniejszą lokalizację, utwórz równoległą podgrupę o nazwie "Node: Poland, «nazwa-miasta»"