Loomio

Shembull/ E-pjesëmarrja

E-pjesëmarrja është platformë e Kuvendit të Kosovës e dizajnuar që të lehtësoj komunikimin ndërmjet vendimmarrësve dhe qytetarëve, përmes mjeteve online.
Platforma është pjesë e mbështetjes së UNDP-së në Kosovë për Kuvendin e Kosovës