Loomio

Promote democratic / self-management & the like in Bulgaria

Идеята е да пробваме как работи този инструмент за колективно вземане на решения. Имаме безплатни 3 месеца.
Целта е да видим дали и как искаме да работим заедно в името на промотиране на agile / democratic / self-management / management 3.0 / holacracy / sociocracy модели в България (и света).