Loomio

De Vrije Uitloop ALV

Besluitvorming Algemene Leden Vergadering De Vrije Uitloop.

Hier brengen de leden hun stem uit op onderwerpen waar een formeel besluit door de Algemene Leden Vergadering voor genomen moet worden. Volgens het Bijzonder Statuut worden beslissingen met 3/4 meerderheid aangenomen. Leden krijgen per onderwerp steeds een week de tijd om hun stem uit te brengen. Loomio biedt ruimte voor discussie en toelichting voor iedereen die meedoet.

Bij vragen over het gebruik van Loomio en over de besluitvorming van de ALV kan contact opgenomen worden met Nicole Esteje: [email protected] of 0612994188