Loomio

Multiple use of forest

Multiple use of forest is an Leader project with participation from Sweden, Finland, Portugal and Luxembourg. In Sweden, Leader Västra Småland and Leader Linné Småland are participating. The aim of the Swedish projects is to promote growth and business in small-scale private forest-based enterprises in Småland.
On this site we welcome all who are interested or participating in the project to discuss, reflect and share thoughts that can be useful for the participators of the project.
Thank you for joining.

Multiple use of forest är ett internationellt samverkansprojekt med leaderområden i Sverige, Luxemburg, Finland och Portugal samt Linnéuniversitetet. Leader Västra Småland och Leader Linné Småland deltar från Sverige. Den svenska delen av projektet syftar till att utveckla företag med sin bas i skogen. Många skogsföretagare på gårdsnivå jobbar traditionellt. För att kunna nyttja skogens alla möjliga användningsområden och öka förädlingsvärdet och innovationsgraden behöver nya tankar och idéer få utvecklas. Projektet hoppas att bidra till och ta del av god praxis kopplat till grön ekonomi, skogsbrukssektorn och hållbar utveckling mellan regionerna i det transnationella samarbetet. Detta görs genom att inspirera och coacha skogsföretagare. Om du har en idé som du har kommit en bit på väg med och vill utveckla, så är du välkommen att delta i projektet - under förutsättning att du bor inom något av de två Leaderområdena. Titta gärna in på våra respektive hemsidor för mer information, se länkar nedan.