Loomio

COOPERATIVA EL ROSER - comissió estatuts

establirem els mínims obligatoris