Loomio

e-Sport gruppa

Gruppa er laget som et prøveprosjekt for å finne ut om denne softwaren er et effektivt verktøy i gruppesammenheng.

Med forbehold om skriveleif.