Loomio

Musiques Tranquil·les

Les Músiques Tranquil·les a disposició de tothom que tingui interès en aquestes músiques, i que entre tots decidim qui toca, quin preu posem a l’entrada, com comuniquem, etc.