Loomio

DiEM25 Finland - Democracy in DiEM25 online DSC

Tervetuloa DiEMin sisäisen demokratian työryhmään! (IN ENGLISH BELOW)

Ennen kaikkea on sanottava, että pääsyy siihen, miksi työryhmämme on olemassa, on se, että olemme sitoutuneet DiEM25:n perusajatukseen, manifestiin ja liikkeemme tavoitteisiin.

Ymmärrämme, että organisaation täytyi aloittaa työskentely sekä sen, että järjestäytymissäännöt suunniteltiin lyhyessä ajassa tarkoituksena antaa liikkeelle vahva sisäinen demokratia. Kuitenkin, olemme sitä mieltä, että tapa, jolla järjestäytymissäännöt kehiteltiin ja hyväksyttiin, sekä niistä syntynyt liikkeen rakenne, eivät täysin kohtaa odotuksiamme liikkeestä, jonka motto on: ”Erittäin radikaali idea, demokratia.”

Uskomme, että sisäisen demokratian puuttuessa ihmiset lakkaavat kannattamasta diemiä. Suuri alkuinnostus katoaa, jos ihmiset tuntevat, että DiEM25 on vain YKSI UUSI PUOLUE (tai liike), jossa vain muutamat päättävät asioista.

Olemme varmoja, että jos DiEM25 sallii jäsenilleen enemmän aikaa ja tilaa liikkeen sisäisille keskusteluille, sen on mahdollista käyttää demokraattisempia työtapoja, jotka ovat silti päätöksenteon kannalta tehokkaita. Emme tiedä KUINKA päästä tavoitteeseen. Olemme tutkineet useita online keskustelualueita ja yksikään niistä ei ole tähän mennessä tyydyttänyt meitä. Kuitenkin, DiEM25 voisi ottaa monia niistä käyttöön johtaen sisäisen demokratian lisääntymiseen. Luultavasti, ”oikeat” työvälineet puuttuvat vielä, ehkä meidän täytyy olla osa kehitystä luomalla tarve niille. Visioimme, että DiEM25:llä voisi olla yksi alusta, joka yhdistäisi kaikkien olemassa olevien sovelluksien ominaisuudet keskustelua, äänestämistä ja dokumentointia varten ja näin kanavoisi keskustelua. Tulevaisuudessa demokratian harjoittaminen voisi olla vaivaton osa päivittäistä elämäämme, kuten ostoksien teko tai uutisten lukeminen.

Luet kenties tätä siksi, koska jaat tuntemuksemme, että DiEM25:n sisällä on pienempi tai isompi vaje demokratiasta. Ehkä jaat radikaalin tavoitteemme DiEM25:n sisäisestä demokratiasta. Uskomme, että monet ihmiset jakavat näkemyksemme, ja että yksi tehtävistämme on löytää ja yhdistää heidät toisiin samoin tunteviin ihmisiin. Työryhmämme tarkoitus ei ole olla yksittäinen erillinen DSC – luulemme, että samankaltaisia työryhmiä voisi olla olemassa eri kieliryhmille, eri aikoina, jotka käyttävät erilaisia työtapoja, mutta jakavat tavoitteen DiEM25:n sisäisen demokratian parantamisesta.

Tiedämme, että tämä tulee olemaan kovaa työtä. Se koettelee kestävyyttä ja uskoa, kun huomaamme, että toiset ihmiset eivät ole motivoituneita, suunnitelmamme eivät toimi tai teknologian puutteellisuus turhauttaa. Pyydämme, että ette turhaudu, ettekä varsinakaan luovuta. Tämä on luultavasti kaikista tärkein taistelu, jonka yhteiskuntamme täytyy käydä läpi tänä päivänä.

Tervetuloa Demokratia Diemissä kollektiiviin (engl. Democracy in DiEM, lyh. DiD)
Alun perin julkaistu blogissamme englanniksi


Welcome to the DiD DSC

Above all we must say that the main reason we are here is that we are committed to the idea of Diem25, the Manifesto and the goals set for the movement.

We understand that the organizations had to start working, and that the Organising Principles have been designed in a very short time with the objective of providing the movement with a strong internal democracy. However, we feel that both the way in which they have been elaborated and approved, and the resulting structures of the movement somehow lack the level of debate that we would wish for an organization whose motto is: “A very radical idea, democracy”. (...)