Loomio

Marktgroep OB&B

Een experiment om binnen onze nieuwe marktgroep in de praktijk te ervaren of en hoe we loomio kunnen gebruiken om - ook tussen de kringvergaderingen door - invulling te geven aan beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming over beleid binnen onze marktgroep.