Loomio
Sat 24 Jan 2015 10:31AM

Obrir la Administració Municipal al Ciutadà

I indignatcs Public Seen by 89

Quines mesures pendries per tal de fer més proxima l'Administració del Ajuntament al Ciutadà i que aquesta no es veige com un mer organisme burocratic.
SAPS QUE ES EL #GovernDigital i la #AdministracióOberta. MIRA EL VIDEO.
Reflexions sobre l’Administració Pública del segle XXI que volem - #Gove...: http://youtu.be/Rv7edrZRveM