Loomio

NARODOWA APOSTAZJA (5): Obowiązek informowania o liczbie chrztów i apostazji przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

S Strajk Public Seen by 154

Rozwiązanie:
Nałożenie na Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego obowiązku corocznego informowania o liczbie chrztów i apostazji

MM

Marta Mendec Wed 23 Dec 2020 12:57AM

Raczej dobrze

Kosciol powinien byc objety ustawą rodo, musi byc mozliwy dostep do swoich danych w tym ich kasowanie

S

Poll Created Tue 15 Dec 2020 4:42PM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania, opracowaną przez Radę Konsultacyjną OSK? Closed Thu 31 Dec 2020 4:02PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Powód" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 71.4% 5 MS KVF PM MW A
Raczej dobrze 28.6% 2 DU MM
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

7 of 8 people have voted (87%)