Loomio

Temat: ROZLICZENIE RZĄDZĄCYCH

S Strajk Public Seen by 18
 • Bezkarność rządzących naruszających prawo (np. defraudacja funduszy - 70 mln zł wydane bez podstawy prawnej na podstawie dyspozycji J. Sasina na wybory, które się nie odbyły);

 • Naruszanie Konstytucji przez osoby obejmujące najwyższe stanowiska w kraju, w tym przez prezydenta;

 • Bezkarność księży-pedofili;

 • Korupcja, nepotyzm i niekompetencja rządzących, obsadzanie najwyższych stanowisk w państwie osobami bez kwalifikacji i doświadczenia niezbędnego do sprawowania funkcji;

 • Agresja, brutalność i represje ze strony funkcjonariuszy policji wobec protestujących obywatelek i obywateli;

 • Uprzywilejowanie organizacji, których cele naruszają prawa człowieka (np. Ordo Iuris) oraz odwołujących się do faszyzmu, nacjonalizmu i nienawiści rasowej (np. ONR, Radio Maryja), podczas gdy istnienie tych ostatnich jest zakazane przez Konstytucję;

 • Nawoływanie do przemocy i nienawiści przez osoby pełniące funkcje publiczne (np. wicepremier i minister ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński);

 • Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek Skarbu Państwa, defraudacja publicznych środków, obsadzanie kierowniczych stanowisk osobami „partyjnymi”.


Proponowane rozwiązania:

 1. Przede wszystkim należy doprowadzić do szybkiego rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, a także do uchwalenia nowej ustawy Prawo o prokuraturze. Prokuraturę trzeba praktycznie zbudować od nowa, aby zapewnić jej niezależność, bezstronność i realizację ustrojowej roli, czyli stania na straży praworządności i bycia bezstronnym, publicznym oskarżycielem. Niezależna, profesjonalna i bezstronna prokuratura oraz niezależne, wolne sądy - będą podstawą dokonania rozliczeń po rządach PiS-u. Tak precyzyjnie nie chodzi o „rozliczenia”, a o poniesienie odpowiedzialności na podstawie i w granicach prawa za popełnione czyny lub zaniechania, przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony praw obywatelskich.

 2. Większość czynów przeciwko obywatelom, przedsiębiorcom, organizacjom i państwu, dokonanych zarówno przez urzędników państwowych (m.in. byłych ministrów), partyjnych oraz szeroko pojmowanych funkcjonariuszy państwowych (w tym prokuratorów i policjantów), z dużym prawdopodobieństwem można zakwalifikować prawnokarnie, czyli postawić zarzuty i wnieść akt oskarżenia do sądu karnego.

  Odpowiedzialności (rzetelne, transparentne i sprawiedliwe, ale sprawne procesy) powinny podlegać wszystkie przestępstwa popełnione przez rządzących i wspierające ich środowiska oraz osoby, a także wszystkie czyny wypełniające znamiona deliktów konstytucyjnych czy dyscyplinarnych, a także czynów niedozwolonych w rozumieniu prawa cywilnego. Przy prowadzeniu takich postępowań trzeba zapewnić najwyższe standardy ochrony praw człowieka, w szczególności prawo do rzetelnej obrony (lub reprezentacji) na każdym etapie postępowania.

 3. Przeprowadzenie niezależnych audytów i nieformalnych „dochodzeń” przez społeczne komisje i niezależnych dziennikarzy, które będą prowadzić działania sprawdzające i gromadzące materiał dowodowy; wsparcie działań prokuratury.

 4. Postępowania przed Trybunałem Stanu obejmują odpowiedzialność za naruszenie Konstytucji, ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem; a także odpowiedzialność za przestępstwa w trakcie pełnienia funkcji lub urzędu; odpowiedzialność ponoszą Prezydent, premier i ministrowie, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, a także w ograniczonym zakresie posłowie i senatorowie. Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego.

 5. Funkcjonowanie niezależnej prokuratury powinno także doprowadzić do sprawnego przeprowadzenia śledztw w sprawie pedofilii w Kościele oraz postawienia zarzutów i wniesienia aktów oskarżenia do sądów.

 6. Ogromnym zadaniem jest audyt spółek Skarbu Państwa oraz urzędów państwowych pod kątem dokonanych malwersacji, defraudacji, wyłudzeń i innych naruszeń prawa. Konieczne jest tu wsparcie prokuratury w szczególności przez Najwyższą Izbę Kontroli.

 


Poniżej możesz:

 • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

 • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 9:07PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Dokonanie rozliczeń po rządach PiS w oparciu o niezależną, bezstronną i profesjonalną prokuraturę oraz niezależne, wolne sądy"? Closed Fri 19 Mar 2021 9:05PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:17PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 85.7% 6 A A JG PK A Z
Raczej dobrze 14.3% 1 BS
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

7 of 8 people have voted (87%)

A

Andrzej Wed 24 Feb 2021 6:42AM

Zdecydowanie dobrze

rozliczenie rządów PiS a w szczególności samego prezydenta RP, jako że jest to najwyższa głowa Państwa, powinen przede wszystkim dbać o prawa człowieka, bezpieczeństwo i zdrowie obywateli

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 7:55AM

Zdecydowanie dobrze

SZYBKA ŚCIEŻKA SĄDOWNICZA.

MOŻE POWOŁANIE INSTYTUCJI "SĘDZIEGO POKOJU" NA STAŁE

CZAS WPROWADZANIA NAPRAWY PAŃSTWA - ROZLICZEŃ MUSI BYĆ MAKSYMALNIE KRUTKI

BS

BEATA S-K Mon 15 Mar 2021 11:44PM

Raczej dobrze

"Zdecydowanie dobrze" - kiedy będą znane szczegóły i realne możliwości.

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 9:08PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Postawienie zarzutów i wniesienie aktów oskarżenia do sądu karnego przeciwko czynom dokonanym przez funkcjonariuszy państwowych"? Closed Fri 19 Mar 2021 9:04PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:17PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 83.3% 5 A JG PK A Z
Raczej dobrze 16.7% 1 BS
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

6 of 7 people have voted (85%)

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 9:09PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Przeprowadzenie niezależnych audytów i nieformalnych "dochodzeń" przez społeczne komisje i niezależnych dziennikarzy"? Closed Fri 19 Mar 2021 9:04PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:17PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 83.3% 5 A JG PK A Z
Ani dobrze, ani źle 16.7% 1 BS
Raczej dobrze 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

6 of 7 people have voted (85%)

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 8:01AM

Zdecydowanie dobrze

UNIKAĆ" POLOWANIA NA CZAROWNICE "

BS

BEATA S-K Mon 15 Mar 2021 11:50PM

Ani dobrze, ani źle

Zbyt ogólne

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 9:10PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia uchwałą Zgromadzenia Narodowego"? Closed Fri 19 Mar 2021 9:05PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:18PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 6 A JG PK A BS Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

6 of 7 people have voted (85%)

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 8:05AM

Zdecydowanie dobrze

NOWY PRZEJŚCIOWY SEJM. MARSZAŁEK ZASTĘPUJE ŁAMIĄCEGO KONSTYTUCJĘ AD

BS

BEATA S-K Mon 15 Mar 2021 11:51PM

Zdecydowanie dobrze

Choć pewnie małe szanse na uzyskanie takiego wyniku w wyborach, aby możliwy był w tej sprawie konsensus w ZN.

S

Poll Created Wed 17 Feb 2021 9:11AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Sprawne przeprowadzenie śledztw w sprawie pedofilii w Kościele oraz postawienie zarzutów i wniesienie aktów oskarżenia do sądó"?w Closed Fri 19 Mar 2021 7:03PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:18PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 7 A JG PK A K BS Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

7 of 8 people have voted (87%)

S

Poll Created Wed 17 Feb 2021 9:13AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Audyt spółek Skarbu Państwa oraz urzędów państwowych pod kątem dokonanych malwersacji, defraudacji, wyłudzeń i innych naruszeń prawa"? Closed Fri 19 Mar 2021 7:01PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:18PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 6 A JG PK A BS Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

6 of 7 people have voted (85%)