Loomio
Tue 30 Jun 2015 2:23PM

ACTA DEL 29/06/15 - VOTACION

DU Mayka Public Seen by 22

ACTA PODEMOS VIGO

ASEMBLEA:PODEMOS VIGO OESTE
DATA: 29/06/2015
HORA: 20 H.
LUGAR: DE CATRO A CATRO
MODERACIÓN: XIAO
SECRETARÍA: MAYKA
Nº ASISTENTES: 19

ORDE DO DIA.

1.- Resultados votación actas. (Loomio)

2.- Preguntar si hai novos membros.

3.- Areas de participación. Comentarios dous enlaces. Resumo Semanal.

4.- Ou SX, Xosé Manuel, informará, con escrito adxunto, sobre as áreas de participación a nivel local..

5.- Sobre Galicia e os Eucaliptos -tempo de exposicion 15 minutos (hai documento guía para información previa dous asistentes). Telmo e Xiao.

6.- Propostas de temas de debate para futuras asembleas. Discusión e establecemento dás condicións para as mesmas.

7.- Rogos e preguntas.

8.- Elixir Moderador e Secratario para a próxima reunión.

Comenza a reunión ás 20,25 h

1.- Infórmase que as Actas de data 8 e 22 /06/2015, foron aprobadas en Loomio.

2.- Non hai novos membros.

3.- Finanzas - Carlos.- Comenta sobre o tema da futura sede, si alguén sabe dalgún local, que llo comunique. Entrega un dossier con información.
Comunicación - Violeta.- Fai un pequeno resumo de como se esta traballando agora mesmo.

4.- Dado que Jose Manuel, non esta presente, posponse este punto, para unha próxima reunión.

5.- sobre este punto, fan unha exposicion do mesmo primeiro Telmo e despues Xiao. Xérase un pequeno debate. ( 60 minutos)
Xiao, propón crear un grupo de traballo, sobre este asunto, tambien contactar coas persoas que levan “Ou Monte e Noso”, para conseguir que veñan darnos unha charla.
As persoas interesadas neste grupo, que o digan en Loomio ou contacten con Xiao.

6.- Dado que non xorde ningun tema especifico a tratar, acórdase, que si alguén ten algún, que o escriba en Loomio.

Acórdase unha proxima reunion para o Luns 6 de Xullo de 2015 ás 20 h en este mesmo local, sendo

Moderador.- Leo
Secretario.- Xiao.

Non tendo nada mais asuntos que tratar, levántase a reunion sendo as 22,15 h.

Vigo, 29 de Xuño de 2015

TP

Telmo Perez Tue 30 Jun 2015 4:11PM

@mayka OK !

XEF

Xosé Emilio Fariza Novoa Tue 30 Jun 2015 7:22PM

de acordo

XR

Xiao Roel Wed 1 Jul 2015 5:24PM

Mui ben, Mayka. És unha fenómena.

CL

Chus López Fri 3 Jul 2015 7:09AM

No pude asistir.