Loomio
Sun 6 Nov 2016 7:42PM

nieuw vergaderreglement

PH Piraten HW Public Seen by 320

De vorige ALV-en hadden een tijdelijk vergaderreglement. In samenwerking met Peter Roozemaal is er nu een aangepast reglement gemaakt waardoor het prettiger vergaderen wordt. Ok wordt voor het eerst de Schulze methode vermeld. :thumbsup:

MD

Michiel Dulfer Mon 7 Nov 2016 10:18PM

Paar puntjes:

Waarom RTF?

De nummering en sub-nummering is niet te volgen wegens gebrek aan opmaak. Kan het op de wiki, met opmaak?

4-3: "Besloten kan worden": regels moet je niet zo opschrijven. Gebruik de actieve vorm en zeg erbij om wie het gaat: "De ALV kan besluiten" of "Het Presidium kan besluiten"

5-2: "Als een lid een punt van orde inbrengt wordt dit onmiddellijk behandeld". Wat als een niet-lid dit doet? of een bestuurder? Beter: "Elke aanwezige stemgerechtigde kan een punt van orde aandragen" en daarna "Een geldig punt van orde wordt onmiddelijk behandeld".

5-3: "Een punt van orde wordt kort toegelicht"... door wie? Beter: "Een geldig punt van orde wordt kort toegelicht door de indiener en onmiddelijk in stemming gebracht of anderszins behandeld"

De passieve vorm komt vaker voor, en ook zonder de "wie" erbij. Ik stel voor dat dat eerst overal aangepast wordt, en dat we daarna een tweede review ronde doen.