Loomio

Ustawowe zrównanie pozycji prawnej organizacji światopoglądowych, np. ateistycznych, z pozycją kościołów i związków wyznaniowych

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 293

Diagnoza sytuacji: 

  1. Konkordat zawiera zapisy stanowiące uszczerbek dla suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, stawiając Kościół rzymskokatolicki ponad polskim prawem.

  2. Uprzywilejowana pozycja kościoła katolickiego względem innych związków wyznaniowych i organizacji światopoglądowych. 

  3. Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i KEP podejmuje decyzje poza polskim systemem prawnym i ponad głowami obywatelek i obywateli w drodze politycznego handlu.

Proponowane rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym:

Proponowane rozwiązania zgodne są z konstytucyjną zasady równości wobec prawa: 

Ustawowe zrównanie pozycji prawnej organizacji światopoglądowych, np. ateistycznych, z pozycją kościołów i związków wyznaniowych

A

Agata ŚK Mon 8 Mar 2021 7:15AM

Zdecydowanie dobrze

Świetna propozycja. Dyskryminacja organizacji światopoglądowych względem uprzywilejowanej pozycji kościołów i związków wyznaniowych zaburza obraz różnorodności w państwie dając fałszywy obraz, iż tych ostatnich jest w Polsce znacznie więcej i mają one większe znaczenie dla obywateli.

M

Maria Sat 6 Mar 2021 11:56AM

Zdecydowanie dobrze

Wiara jest rodzajem światopoglądu, a więc nie widzę większej różnicy w sensie prawnym między organizacją religijną a ateistyczną. Zresztą równi wobec prawa winni być wszyscy obywatele, a więc organizacje i związki również.

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 10:07AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Ustawowe zrównanie pozycji prawnej organizacji światopoglądowych, np. ateistycznych, z pozycją kościołów i związków wyznaniowych"? Closed Wed 7 Apr 2021 9:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 88.9% 8 JG AL PM M K BS A K
Raczej dobrze 11.1% 1 P
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

9 of 10 people have participated (90%)