Loomio

STOP KLERYKALIZACJI PAŃSTWA (6): Zakaz łączenia wydarzeń organizowanych przez władze samorządowe lub instytucje im podległe z ceremoniami religijnymi

S Strajk Public Seen by 179

Rozwiązanie:
Zakaz łączenia wydarzeń organizowanych przez władze samorządowe lub instytucje im podległe z ceremoniami religijnymi

DU

Deleted account Fri 25 Dec 2020 11:06AM

Jakoś inne kraje np. Słowacja mogą obejść się bez księdza przy okazji obchodów świąt narodowych.

A

Agata Sat 26 Dec 2020 7:51PM

Zdecydowanie dobrze

Popieram oddzielenie ceremonii religijnych od uroczystości państwowych. Uroczystości państwowe są z założenia świeckie, natomiast wyznanie religijne to sprawa prywatna każdego obywatela. Zapraszanie przedstawicieli kościoła katolickiego na uroczystości państwowe jest niesprawiedliwe w stosunku do innych wyznań i osób niewierzących. Jest to faworyzowanie tylko jednej grupy

A przecież wg konstytucji jesteśmy równi.

R

Roman Fri 25 Dec 2020 10:12AM

Zdecydowanie dobrze

Ale z małym rozszerzeniem. Dlaczego tylko władze i instytucje samorządowe? Jeśli chodzi o to, żeby zrobić to oddolnie, to chyba słowo "zakaz" jest tu za mocne, bo oznacza jakiś przymus z góry. A zakładam, że chodzi raczej o samodzielne decyzje poszczególnych samorządów. Przynajmniej na tym etapie.

S

Poll Created Tue 15 Dec 2020 4:51PM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania, opracowaną przez Radę Konsultacyjną OSK? Closed Thu 31 Dec 2020 4:02PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Powód" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 10 MS DU BW AA DU A R PM MW A
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

10 of 11 people have participated (90%)