Loomio

9ª Enmienda al informe sobre las plataformas: APROBADA

MS Manu Sánchez Public Seen by 132

Manuel Alonso

Añadir al final del informe el siguiente texto sobre la Agrupación de Electores:

A agrupación de electores precisaría de 3 mil sinaturas para poder presentar unha candidatura as eleccións municipais (por tratarse dun municipio entre 150 e 300 mil censados). Non necesitan inscribirse no Rexistro de Partidos Políticos, e caducan no momento en que remata o proceso electoral, polo que o único que quedaría da agrupación unha vez pasadas as eleccións sería o grupo municipal resultante (se tivese obtido representación).

A agrupación de electores precisaría de 3 mil sinaturas para poder presentar unha candidatura as eleccións municipais (por tratarse dun municipio entre 150 e 300 mil censados). Non necesitan inscribirse no Rexistro de Partidos Políticos, e caducan no momento en que remata o proceso electoral, polo que o único que quedaría da agrupación unha vez pasadas as eleccións sería o grupo municipal resultante (se tivese obtido representación).

MA

Manuel Alonso Thu 19 Feb 2015 3:32PM

Esta enmienda se pasó mal a la votación: falta un párrafo entero.O texto completo sería o seguinte:
A agrupación de electores precisaría de 3 mil sinaturas para poder presentar unha candidatura as eleccións municipais (por tratarse dun municipio entre 150 e 300 mil censados). Non necesitan inscribirse no Rexistro de Partidos Políticos, e caducan no momento en que remata o proceso electoral, polo que o único que quedaría da agrupación unha vez pasadas as eleccións sería o grupo municipal resultante (se tivese obtido representación).
A recollida de sinaturas ten un tempo estipulado desde o momento da convocatoria electoral, o que daría uns 20 días para a súa recollida. Os elementos necesarios serían a presentación dunha copia do DNI e datos de empadroamento, é dicir, un formulario con certa complexidade, máis aló da recollida de sinaturas a que estamos acostumados. Estas sinaturas terían que ser validadas unha vez entregadas, e o feito de que unha sinatura estea mal recollida invalidaría toda unha folla, polo que, en realidade, se precisarían máis das 3 mil sinaturas para conseguir estar seguros de que a agrupación fora adiante pois é inevitable que varias follas teñan erros na recollida de datos