Loomio
Sun 5 Oct 2014 11:18AM

Ordre del dia propera reunió.

AOO Amèrico Ologaray Orti Public Seen by 37

Per la propera reunió del dijous 9 oct. Proposo que només hi hagi un únic punt :
Debat de les propostes asamblea Podemos i en el seu cas adopció acord de recolzament a una proposta concreta en cada categoria.

Per la meva part us recomano en la categoria organizacio ,la proposta del grup 75 profundizacion de la democracia. Per la meva experiència de prop de 40 anys de militància en una organizacio politica em sembla la mes acertada per evitar els mals coneguts dels partits tradicionals, concentra el màxim de les decisions en els òrgans on participen tots els membres de Podemos recull un apartat específic de control democràtic i a l'hora molt innovadora al introduir uns membres del Consejo ciudadano elegits entre candidats voluntaris per sorteig.
Respecte a la categoria ètica la del grup 12 em sembla molt encertada.

ARM

Antonio Roa Márquez Sun 5 Oct 2014 4:01PM

Americo/Gabriel, us faria nosa poder preparar una mica aquesta info per presentarla a la propera reunió del Dijous?

G

Gabriel Wed 8 Oct 2014 7:45PM

He penjat links a alguns esborranys per a que la gent se'ls mire i discutir-los a la reunió