Loomio

Temat: ZABEZPIECZENIE PRZED NADUŻYCIAMI WŁADZY W PRZYSZŁOŚCI

S Strajk Public Seen by 20
 • Polityczny wpływ obozu rządzącego na system wyborczy, kontrola rządzących wobec całego procesu wyborczego i wpływ na organy przeprowadzające wybory i kontrolujące ich prawidłowość (IKNiS w SN), grożące faktycznym uniemożliwieniem przeprowadzenia wolnych wyborów odzwierciedlających wolę społeczeństwa (poważne naruszenia i wpływ różnych czynników na wynik wyborów pokazały wybory prezydenckie w 2020 r., zatwierdzone następnie mimo ponad 6 tys. protestów przez IKNiSP);

 • Całkowite podporządkowanie mediów publicznych ekipie rządzącej; media te w rękach władzy stały się narzędziem nachalnej propagandy pro-rządowej i instrumentem niszczenia opozycji oraz dyskredytowania inicjatyw obywatelskich;

 • Bezkarność rządzących i ich faktyczne pozostawanie ponad prawem za wszystkie działania korupcyjne czy inne naruszania prawa;

 • Nagminne łamanie konstytucyjnych reguł procesu legislacyjnego (niezachowywanie terminów przedkładania projektów ustaw, „poselska” ścieżka procedowania ustaw,  nocne obrady komisji połączone z pozbawianiem opozycji prawa głosu, brak wysłuchań publicznych i konsultacji społecznych itd.) oraz wykorzystywanie okresu pandemii do uchwalania niebezpiecznych regulacji niemających nic wspólnego z potrzebami walki z covid-19;

 • Próba wprowadzenia przez PiS tzw. „bezkarności urzędniczej” w jednej z ustaw covidowych, umożliwiającej urzędnikom naruszanie obowiązków służbowych i przepisów bez ponoszenia za to konsekwencji, co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą państwa prawa.


Proponowane rozwiązania:

 1. Odpolitycznienie mediów - uniezależnienie ich od większości rządzącej:

  ●     zorganizowanie "okrągłego stołu" ze specjalistami, przy którym odbyłaby się dyskusja m.in. o odpolitycznieniu i finansowaniu telewizji polskiej - jak uspołecznić telewizję;

  ●     likwidacja Rady Mediów Narodowych jako instytucji fasadowej i działającej niezgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2016.

 2. Zmiana ustawy o służbie cywilnej:
  ●     przywrócenie przepisów gwarantujących dostęp do wyższych stanowisk w Służbie Cywilnej w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru;

  ●     zmiana reguł obsadzania wyższych stanowisk w drodze powołania - związana z powołaniem możliwości swobodnego odwołania urzędnika z zajmowanego stanowiska przez organ powołujący jest zaprzeczeniem stabilności służby i zachowania przez urzędnika politycznej neutralności.

 3. Bezkarność urzędnicza - monitorowanie sytuacji. Zmiana dotycząca tzw. "bezkarności urzędniczej" nie weszła w życie. Jest w tzw. Trybunale Konstytucyjnym. Zadaniem obywatelek i obywateli jest monitorowanie sytuacji i alarmowanie o skutkach takich rozwiązań.

 4. Zmniejszenie wpływów partii politycznych z budżetu państwa poprzez zmianę ustawy o partiach politycznych.

 5. Poprawienie obecnej ordynacji wyborczej (bez zmiany Konstytucji):

●     przywrócenie sędziów na stanowiska komisarzy wyborczych;

●     przywrócenie składu sędziowskiego w Państwowej Komisji Wyborczej w miejsce nominatów partyjnych, wybieranych przez Sejm;

●     ogłoszenie otwartego konkurs na szefa Krajowego Biura Wyborczego w miejsce nominata wskazanego przez Szefa MSWiA;

●     likwidacja urzędników wyborczych, którzy dublują pracę urzędników gminnych, pozostawienie organizacji technicznej wyborów wyłącznie gminom;

●     likwidacja dwóch obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych (we wszystkich innych już zostały zlikwidowane, tylko w tych najtrudniejszych zostały);

●     uniezależnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej od składu Sejmu lub sejmiku województwa, przyznać takie samo prawo udziału kandydatów do OKW zgłaszanych przez komitety wyborcze wyborców;

●     wzmocnienie obywatelskiej kontroli wyborów.


Poniżej możesz:

 • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

 • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 9:02PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Odpolitycznienie mediów - uniezależnienie ich od większości rządzącej, w tym likwidacja Rady Mediów Narodowych"? Closed Fri 19 Mar 2021 9:04PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:19PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 83.3% 5 JG PK A BS Z
Raczej dobrze 16.7% 1 DND
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

6 of 7 people have voted (85%)

DND
Raczej dobrze

Skorzystajmy z pomysłów innych krajów, które oddzielają właściciela jakim jest państwo od zarządów mediów publicznych poprzez dodatkowy bufor. Zaproponujmy ustawę. W Finlandii to Rada Administracyjna ( 21 członków - fachowców wybieranych przez parlament) . Rada wybiera zarządy mediów. W projekcie Obywateli Kultury z 2010 roku (przesyłam go) takim ciałem jest "komitet mediów publicznych". Dodaję opracowanie na temat Skandynawii. Serdecznie pozdrawiam. Dorota Nygren

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 8:21AM

Zdecydowanie dobrze

ODPOLITYCZNIENIE, NIE TYLKO OD WIĘKSZOŚCI RZĄDZĄCEJ

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 9:02PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. Zmiana ustawy o służbie cywilnej"? Closed Fri 19 Mar 2021 9:05PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:24PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 6 M JG PK A BS Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

6 of 7 people have voted (85%)

BS

BEATA S-K Tue 16 Mar 2021 12:37AM

Zdecydowanie dobrze

Poza usunięciem niekonstytucyjnej noweli z 2016r. należałoby podjąć prace koncepcyjne dotyczące wyboru modelu S.C. oraz przyjąć rozwiązania, które uniemożliwią (zniechęcą) zwycięskim partiom politycznym wprowadzanie co 4 lata swoich rozwiązań, co narusza stabilność struktur państwowych i tym samym dobrostan obywateli.

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 9:03PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Bezkarność urzędnicza - monitorowanie sytuacji"? Closed Fri 19 Mar 2021 9:05PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:25PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 5 JG PK A BS Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

5 of 6 people have voted (83%)

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 9:05PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Zmniejszenie wpływów partii politycznych z budżetu państwa poprzez zmianę ustawy o partiach politycznych"? Closed Fri 19 Mar 2021 9:04PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:25PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 4 JG PK A Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

4 of 5 people have voted (80%)

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 8:54AM

Zdecydowanie dobrze

Zmniejszenie wpływów "PIENIĘDZY DLA" partii politycznych z budżetu państwa poprzez zmianę ustawy o partiach politycznych.

WIDOCZNE JEST DBANIE O KASĘ Z PANSTWA I UTRZYMANIE WŁADZY W PARTII. CIEPŁA POSADKA. .....

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 9:06PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Poprawienie obecnej ordynacji wyborczej (bez zmiany Konstytucji)"? Closed Fri 19 Mar 2021 9:05PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:25PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 4 JG PK A Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

4 of 5 people have voted (80%)

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 9:00AM

Zdecydowanie dobrze

KONSTYTUCJA NA PIERWSZM MIEJSCU. ORDYNACJE W OPARCIU O KONSTYTUCJĘ

M

Marek55 Wed 12 May 2021 12:39PM

Proponowane zmiany: likwidacja 5% progu wyborczego, zmiana liczenia głosów na wielomandatowe okręgi wyborcze (z danego okręgu wyb. wchodzi np. pierwsze 10 osób z najwyższym wynikiem), likwidacja obowiązku startowania w KW partii/koalicji/wyborców tj. każdy kto chce startować wpłaca np. wadium 1000 zł (bezzwrotne by wyeliminować pieniaczy) i musi zebrać np. 500 podpisów. Te dwa wymogi plus art 99.1 Konstytucji w pełni wystarczy. I takie osoby znajdują się na liście wyb. a jak chcą to obok nazwiska może być informacja że są popierane przez np. partie polit., NGOs. Prosiłbym o dodanie tych postulatów do listy.

Z

zbyszek3925 Thu 13 May 2021 5:26PM

Prosisz o dodanie tych postulatów do listy. Myślę że zamieściłeś własny skrótowy pogląd. Rozwiń go!

Kukiz optuje za JOW- ami . Uważasz że zniesienie progów i osoby z najwyższym wynikiem wchodzą do sejmu, popieram to. ALE , jak wykorzenić umocowane w różnych aktach wyborczych pozycje, partii, KW. Też o tym myślę, na przykład: JAK WYBRAĆ RZĄD?........i ogarnąć całą resztę. NAPISZ.

M

Marek55 Wed 19 May 2021 5:59PM

Działalność partii polit. jest tylko w ustawie o partiach. Można tam dokonać różnych zmian jak np. umożliwienie uzyskiwania przychodów z działalności gosp. Zmiana skostniałych przepisów dot. wsparcia finansowego gdzie tylko obywatel z kontem bankowym może dokonywać darowizn. Nie można przez np. blika, nie mogą firmy. Zmieniłbym to i umożliwił wszelkie formy wsparcia przez każdego ale z pełną transparentnością finansów partii. Ale tak naprawdę jakby umożliwić indywidulane startowanie do Sejmu to partie polit. w ogóle nie byłyby potrzebne. Jeżeli chodzi o wybór rządu to w sytuacji gdy mamy 460 indywidualności w Sejmie, ktoś z kimś zacznie i tak się dogadywać i mają np. 3 tyg. na wyłonienie kandydatów na ministrów itp. i przedstawienie takiej listy prezydentowi do zatwierdzenia.

Z

zbyszek3925 Fri 21 May 2021 6:42AM

Jak na pewno przeczytałeś, podrzuciłem Ci  mój szkic rozwiązań

„ KONSTYTUCJA i PROCEDURY”

Chyba jesteśmy zgodni, że:

I.                   KONSTYTUCJĘ MAMY.

II.                PROCEDURY  można i należy je aktualizować, naprawić.

III.             POSŁOWIE  są wybrańcami  i działają w interesie obywateli i państwa.

IV.            PARTIE POLITYCZNE  trzeba umieścić poza sejmem.

V.               Nie chcę, ale to trzeba napisać. TO PIS I JEGO POPLECZNICY POKAZALI  WRZYSTKIM JAK !!!!! „WYWRÓCIĆ DO GÓRY NOGAMI”  PAŃSTWO PRAWA, DEMOKRACJĘ.

 I TO PO 30-U LATACH OD ….. . JLE WYRZECZEŃ, CZASU ZAJMIE NAPRAWA?

VI.            I NAJWAŻNIEJSZE  KTO PRZEBIJE SIĘ Z TYM DO LUDZI. ZAPROPONUJE ROZWIĄZANIA… .

OSK ma ogromny potencjał i wnioski. ???

HOŁOWNIA? (czy odetnie kasę i wpływ hierarchów kk.?).

SAMORZĄDY?

PARTIE POLITYCZNE?

 

Podyskutujemy  na Loomio może ktoś się dołączy? Nie dopuszczają mnie na inne grupy.

W Razie W podaje swój mail [email protected]   .  Poukładam wnioski -propozycje i napiszę na każdy z punktów.

M

Marek55 Mon 24 May 2021 8:09AM

Moim zdaniem kilka jest sposobów na zmianę przede wszystkim kodeksu wyborczego.

 1. Gremialne pisanie do RPO "każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa" tj. kodeks wyborczy łamie moje Konstytucyjne prawo z art. 99.1 "Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat." i 99.3 "Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego."

 2. Skarga konstytucyjna też podpisana najlepiej przez miliony osób która przysługuje każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone. Z tym samym wnioskiem co pkt.1

 3. Złożenie inicjatywy ustawodawczej o zmianę kodeksu wyborczego w zakresie o którym pisałem wcześniej.

 4. Zgłoszenie referendum o zmianę kodeksu wyborczego w zakresie o którym pisałem wcześniej.

 5. Głosowanie na Konfederację lub Kukiz15 bo tylko te dwie partie mówią o zmianie ustroju a tym samym systemu wyborczego.

Z

zbyszek3925 Mon 24 May 2021 10:06AM

CIEKAWE ..... Odniosę się do Twych wniosków później .

Zamieszczam jeden wpis i moje przemyślenia, po nim. Chyba się łączą

Jacek Golab · lutego 18

"Nie mniej jednak czeka Nas walka. Wyjścia są dwa:

 1. Miliony strajkujących na ulicach, masowo okrążać sejm, senat i inne instytucje państwowe.
  Może przed wizją i naciskiem tak ogromnej ilości ludzi przeciwstawiających się PiS, ulegną i poddadzą się do dymisji.
  2. Jeśli nie. Czeka nas siłowe rozwiązanie."


zbyszek3925
 · marca 12

"PRZYKRE - ALE MASZ RACJĘ

TRZECIE WYJŚCIE

I. CAŁA OPOZYCJA WSPÓLNIE IDZIE DO WYBORÓW POD HASŁAMI:

1.    WYBIERAMY SEJM PRZEJŚCIOWY ( 3mc. rok, MAXYMALNIE NAJKRUTRZY);

2.    PRZYWRACAMY NORMALNOŚC, PORZĄDEK KONSTYTUCYJNY Z DNIA..?..;

3.    ROZLICZAMY WINNYCH;

4.    WPROWADZAMY ZABEZPIECZENIA -METODY OBRONY DEMOKRACJI.

5.    OGŁASZAMY PONOWNE DEMOKRATYCZNE WYBORY

ALE TO CHYBA UTOPIA"

 

TRZECIE WYJŚCIE ??????

I. CAŁA OPOZYCJA „POROZUMIENIE 2021”  WSPÓLNIE IDZIE DO WYBORÓW POD HASŁAMI:

1.     WYBIERAMY  SEJM  PRZEJŚCIOWY ( 3mc. rok, OPTYMALNIE NAJKRUTRZY, MAKSYMALNIE JEDNA KADENCJA);

2.     WYBIERAMY WSPÓLNY RZĄD FACHOWCÓW;

3.     PRZYWRACAMY NORMALNOŚC, PORZĄDEK KONSTYTUCYJNY;

4.     ROZLICZAMY WINNYCH;

5.     WPROWADZAMY ZABEZPIECZENIA -METODY OBRONY DEMOKRACJI.

6.     OGŁASZAMY PONOWNE DEMOKRATYCZNE WYBORY (ZACHOWUJĄC NOWE PROCEDURY).

Ad1)

1.     Wspólne – wystawienie kandydatów fachowców z różnych dziedzin,  delegowanych doświadczonych polityków ( nie z klucza partyjnego),samorządowców, działaczy.

2.     Każdego kandydata musi cechować  chęć pracy dla dobra ogółu nie w interesie partii organizacji które go wystawiły-wybrały.

3.      Każdy kandydat, wybrany poseł musi być zwolennikiem uzgadnianego porozumienia, znać jego cele i założenia.

4.     Partie polityczne, organizacje, uczestniczące w porozumieniu nie będą wystawiać swych członków na posłów, chyba że fachowców, wybitne jednostki respektujące pp.2 i 3.

5.     Po wygraniu wyborów partie uczestniczące w porozumieniu otrzymają dofinansowanie jak ostatniej kadencji, oraz zwrot kosztów poniesionych na wspólną kampanię, według obecnych zasad.

6.     Przywódcy partii i organizacji wchodzących do porozumienia nie będą kandydować do sejmu przejściowego

7.     Przywódcy tych partii i organizacji wejdą w skład organu doradczego.

8.     Organ ten poprzez struktury własne tych  partii i organizacji stworzy ogólnopolski zespół wnioskujący i opiniujący, w sumie doradczy dla sejmu.

9.     Członkowie organu doradczego otrzymają uposażenie równe poselskiemu, będą mogli wnioskować do sejmu o przyznanie celowych dotacji dla poszczególnych podmiotów-grup tematycznych.

10.                       Postawienie zarzutów (dublerzy, powołanie Przyłębskiej), zawieszenie TK

11.                       Postawienie zarzutu łamania KONSTYTUCJI prezydentowi – USUNIĘCIE Z URZĘDU.

12.                       MARSZAŁEK na pełniącego urząd prezydenta do końca SEJMU PRZEJŚCIOWEGO.

 

Ad2)  WYBIERAMY WSPÓLNY RZĄD FACHOWCÓW

 

1.     Uczestnicy porozumienia wybiorą wcześniej z pośród fachowców, kandydatów na  PREMIERA i SKŁAD RADY MINISTRÓW. Osoby te nie mogą być jednocześnie posłami (TRÓJPODZIAŁ WŁADZY).

2.     Posłowie deklarują poparcie dla kandydatów przedstawionych przez porozumienie

3.     Stanowiska w rządzie obsadzone na zasadzie kompetencji. Najlepiej w drodze konkursów.

4.      Obecni członkowie mogą startować w konkursie jeśli nie złamali prawa.

5……. .

 

Z

zbyszek3925 Mon 24 May 2021 5:29PM

Ad. 1 Ze wszech miar słuszna propozycja!

Prośba, może nie do Ciebie ale do osób z RK, które czytają:

a)     O przygotowaniu takiej skargi ;

b)    Najlepiej w wersji elektronicznej, abym dopisał tylko swoje dane;

c)     Podanie do ogólnej wiadomości tej skargi, oraz informacji czy przez e-urząd inny profil można tą skargę do RPO złożyć. (piszę o „e-urząd” , gdyż uważam że moja skarga w formie potwierdzającej moje dane osobowe, wytrąci „przeciwnikom” argument że jedna osoba wysłała do RPO,  ileś tam listów, maili, czy innych SMS-ów, i on to kieruje dalej).

d)    Trzeba coraz bardziej nakłaniać ludzi do „obywatelskości”.

Ad. 2  JAK WYŻEJ.

Jeśli jest jakiś problem z potwierdzającymi dane , sposobami przesłania skarg (punku 1;2;), to plik PDF (do uzupełnienia) i adres pod który wysłać.

Ad. 3 i 4  Dyplomatycznie napiszę , że należało by je przedyskutować.

Zorientowałeś się na pewno, podrzuciłem Ci tekst 1. „ KONSTYTUCJA i PROCEDURY” , oraz 2. „ TRZECIE WYJŚCIE”. W 1-ym się trochę odkryłem, w 2-im zaproponowałem profity partiom za przyłączenie się do, jak to roboczo nazwałem „porozumienia 2021” , (nie łączyć z Gowinem i w żadnym wypadku z Bielanem, napisałem go wcześniej).

Nie mam nic przeciwko partiom, dopóki są zbiorem osób mających wizję.

Przedstawiającym swoje propozycje…. . Ale nie godzę się na „kupczenie”

Państwem i Dobrem Obywateli , aby ugrać „coś”, co pokarze że ich jest na wierzchu i to my zgłosiliśmy.

 

Ad. 5 Marku nie , żebym ci mówił na kogo głosować. Twój wybór i twoje ŚWIĘTE PRAWO.  Poprę  każdy rozsądny wniosek Konfederacji, czy Kukiza i każdej innej partii. Wspomniałem wcześniej o JOW-ach Kukiza. Rozsądny jest  wniosek o powołaniu „Sędziów Pokoju”, ale Kukiz 15 czy Konfederacja, to nie moja bajka.

Motywując głosowanie na te partie użyłeś:

 „bo tylko te dwie partie mówią o zmianie ustroju”

Aż się boję pytać. O jakim „ustroju” piszesz.?????

Z

zbyszek3925 Mon 24 May 2021 5:51PM

Czytałem wcześniej i pełni popieram. Wykonaliście wspólnie z biorącymi udział w dyskusji, głosowaniach, wspaniałą robotę. WASZA praca w ramach tematu PRZYWRUCENIE ŁADU KONSTYTUCYJNEGO oraz INNYCH, świadczy że w Polsce są osoby które widzą zło i pokazują jak je naprawić. Bazując na WASZYCH wnioskach można na nowo napisać wszelkie procedury. Od SPRAWIEDLIWEGO PRAWA poprzez działanie instytucji i organów do wychowania młodego pokolenia w duchu demokracji i obywatelskości w oparciu o KONSTYTUCJĘ którą mamy.

Polecam mą odpowiedź dla Marek55

Mam swoje lata i nie jestem "gramotnym komputerowcem " . Zgłosiłem tam prośbę. Jak możecie to pomóżcie.

Pozdrawiam

M

Marek55 Wed 23 Jun 2021 11:58AM

Jeżeli chodzi o tę zmianę ustroju to faktycznie użyłem nie właściwego zwrotu. Chodzi mi tylko wyłączenie o zmianę sposobu głosowania i liczenia głosów (kodeks wyborczy) plus liberalizacja ustawy o partiach polit. Wiem że Konfederaci za demokracją nie przepadają (czyli ustrojem), ale tylko ona daje równe szanse wszystkim obywatelkom i obywatelom pod warunkiem że jej mechanizmy są sprawiedliwe. A jak pisałem wcześniej nie są.

Z

zbyszek3925 Wed 23 Jun 2021 3:45PM

Tak jak Ty miałem sporo innych zajęć. I choć nie do końca to trochę swych myśli przelałem na papier.

Czekam na Twoje opinię na poniższy tekst- przemyślenia.

„ KONSTYTUCJA i PROCEDURY”

I.                   KONSTYTUCJA.

II.                PROCEDURY  można  je aktualizować, naprawić.

III.              PARLAMENT Posłowie i senatorowie,  są wybrańcami  i działają w interesie obywateli i państwa.

IV.            PARTIE POLITYCZNE  trzeba umieścić poza sejmem.

V.               Nie chcę, ale to trzeba napisać. TO PIS I JEGO POPLECZNICY POKAZALI  WRZYSTKIM JAK !!!!! „WYWRÓCIĆ DO GÓRY NOGAMI”  PAŃSTWO PRAWA, DEMOKRACJĘ.

 I TO PO 30-U LATACH OD ….. . JLE WYRZECZEŃ, CZASU ZAJMIE NAPRAWA?

VI.            I NAJWAŻNIEJSZE  KTO PRZEBIJE SIĘ Z TYM DO LUDZI. ZAPROPONUJE ROZWIĄZANIA… .

OSK ma ogromny potencjał i wnioski. ???

HOŁOWNIA? (czy odetnie kasę i wpływ hierarchów kk.?).

SAMORZĄDY?

PARTIE POLITYCZNE?

 

 Ad. I     KONSTYTUCJA.

Należy „ją przełożyć z Polskiego na nasze”

1.     Powołać grono wybitnych konstytucjonalistów (prof. W. Sadurski, prof. M. Matczak i inni) w celu opisania poszczególnych artykułów-praw konstytucji. Spisanie ich w formie opracowania np.” Konstytucja, Prawa-Obowiązki” , (używając prostego języka popartego przykładami ?).

2.     Poddać te opracowania szerokiej dyskusji i stosować.

a.      ( Rozważyć czy nie zatwierdzić je,  Większością Konstytucyjną,  czy w drodze Referendum, aby uniknąć nadinterpretacji w przyszłości) .

3.     Rozpowszechnić,   te opracowania.

4.     W oparciu o opracowania Konstytucji wdrożyć szeroki Program Nauczania w szkołach, uczelniach i  obywateli.

 

 

Ad. II    PROCEDURY

RK OSK  poprzez  swą działalność wykazała w jakim stanie jest nasze Państwo.

A wszystko to, bo nie przestrzegane jest: prawo, ordynacje, regulaminy… jakbym ich nie nazwał to są Procedury.

 

W oparciu o KONSTYTUCJĘ napisać od nowa  stałe procedury :

 

II.1. Wyboru PARLAMENTU.

 

II.1.1.  Określić INDYWIDUALNĄ Role, Prawa i Odpowiedzialność parlamentarzystów.( aby uniknąć, ponownego przejęcia Parlamentu przez partie, koalicje i inne grupy. Uniemożliwienie głosowań zgodnie z dyscypliną…. , i uzasadnień  „JA WIEM ŻE USTAWA  ŁAMIE KONSTYTUCJĘ,  ALE JA BĘDĘ GŁOSOWAĆ ZGODNIE Z WOLĄ PARTI, KOALICJI….. .”

 

II.2. Ordynacja wyborcza

 

II.2.1  Określić stałe procedury Wyboru Parlamentarzystów

   

      

1 Liczba okręgów wyborczych i ilości wybieranych posłów.

 

 

a)     Prawa wyborcze maja również obywatele Polscy mieszkający poza granicami Polski (Lista Krajowa). Na przykład 10 do 20 procent ogółu posłów .

 

b)    np. liczba mieszkających w Polsce ,obywateli RP z 31XII poprzedniego  roku  dzielona na ilość posłów   38 mil./460 =82609 liczba obywateli reprezentowanych przez 1posła.

 

  Załóżmy 100 000 obywateli na okręg wyborczy.

To zakładając 38 milionów / 100 000 to jest 380 Okręgów Wyborczych.

 80-ciu to posłowie z listy krajowej. NP. zasłużeni, wybitni, znani……  .

 

c)     W oparciu o podział administracyjny (Województwa, Gminy, Powiaty ), tworzymy stałe Okręgi Wyborcze. I w oparciu o powyższe wybieramy posłów z danego okręgu. Jak proponowałem na przykład  ogółem 380-u.

d)    PKW w oparciu o stan  obywateli np. z końca poprzedniego roku , wylicza, ustala szczegóły.... .

 

Ad. III   PARLAMENT

 

W ramach trójpodziału władzy parlamentarzyści się ograniczą . Nie obejmą funkcji w RM i sekretarzy stanu chyba że w ministerstwach długofalowych:  szkolnictwo, polityka zagraniczna, obronność , bezpieczeństwa.??????

 

………. itd, itp, W DUCHU KONSTYTUCJI  .

 

ORGANIZACJE TAKIE JAK  OSK  I INNE POWINNE WSPÓLNIE, W DUCHU KONSTYTUCJI  PRZYSTĄPIĆ DO.

 

Napisania – przyjęcia, zasad-procedur  Prawa, kodeksów i regulaminów wyłaniania- działania INSTYTUCJI CENTRALNYCH w tym Parlamentu, Trybunałów, SN ,Rzeczników,…  .

 Określenia „ogólnych zasad” wyłaniania Gremiów Ogólnopaństwowych ( Procedury dla podległych gremiów)

KONSTYTUCJA Upoważnia Parlamentarzystów, do dania Gremiom Ogólnopaństwowym, kompetencji,  napisania-przyjęcia  zasad-procedur.

ALE OBYWATELE POWINNI OKREŚLIĆ OGÓLNE ZASADY ( WYBÓR, PSTĘPOWANIE.... DLA PARLAMENTU!!!!)  

PARLAMENT UPOWARZNIA, DAJE KOMPETENCJE RZĄDOWI, ORGANIZACJOM PAŃSTWOWYM, OKREŚLAJĄC OGÓLNE (ZASADY) do napisania i przyjęcia PROCEDUR wyłaniania, działania gremiów i osób funkcyjnych w państwie. ........ .JAK RÓWNIEŻ KONTROLUJE CENTRALNE INSTYTUCJE. I UPOWARZNIA  JE DO KONTROLI  PROCEDUR PODLEGŁYCH INSTYTUCJII!!!!!

I TAK DOCHODZIMY DO UZYSKANIA KOMPETENCJI , PROCEDUR POSTĘPOWANIA JEDNOSTKI....

 

KONSTYTUCJA określa Ogólne Zasady – PROCEDURY, Wyboru Gremiów Centralnych ( Parlamentu, Funkcji Konstytucyjnych, Rządu…..).

 Wskazuje PARLAMENT  jako najwyższy organ, mający prawo -  kompetencje do napisania – uchwalenia , Zasad-Procedur wyboru i działania Gremiów Centralnych.

 Jako prawo wynikające z KONSTYTUCJI .

Parlament stał się polem walki, dogadywania się partii politycznych.

Doszło do tego że 20-o tysięczna partia wraz z (kanapowymi) koalicjantami, za pieniądze podatników ZAWŁASZCZA ( poprzez obietnice, kłamstwo, łamanie Prawa i Procedur) i PEZEJMUJE 38-o milionowe PAŃSTWO.

LUDZIE OBUDZCIE SIĘ!!!!!!!!!

To jakby z partii powstała  korporacja ….. .

 

DLATEGO  PARTIE DO SAMORZĄDÓW.

PRLAMENT DLA  OBYWATELI - ICH PRZEDSTAWICIELI.

 

Z

zbyszek3925 Thu 13 May 2021 7:31PM

Na pierwszym miejscu jest KONSTYTUCJA.

Na drugim PROCEDURY.

Konstytucję mamy. Może nie najlepsza, jednak jej NIE MOŻNA ZMIENIAĆ ANI W NIEJ MIESZAĆ. ( W OBECNYCH CZASACH)

W Konstytucji opisane są PROCEDYRY które są PRAWEM KONSTYTUCYJNYM. (między innymi wybór gremiów, funkcji konstytucyjnych... .

ORAZ KONSTYTUCJA UPOWAŻNIŁA, DAŁA KOMPETENCJE, PARLAMENTOWI (SEJM, SENAT), OKREŚLAJĄC OGÓLNE (ZASADY), do napisania-uchwalenia ustaw określających PROCEDURY - PRAWO nazywam to "PROCEDURAMI I PRAWEM PAŃSTWOWYM".

SEJM JEDNOCZEŚNIE UPOWARZNIA, DAJE KOMPETENCJE RZĄDOWI, ORGANIZACJOM PAŃSTWOWYM, OKREŚLAJĄC OGÓLNE (ZASADY) do napisania i przyjęcia PROCEDUR wyłaniania, działania gremiów i osób funkcyjnych w państwie. ........ .

I TAK DOCHODZIMY DO UZYSKANIA KOMPETENCJI , PROCEDUR POSTĘPOWANIA JEDNOSTKI.... .

PRZESTRZEGANIE KONSTYTUCJI JEST NAJWAŻNIEJSZE.

JEDNAK TWIERDZĘ, ŻE PRZESTRZEGANIE PROCEDÓR Z KONSTYTUCJI WYNIKAĄCYCH I DAJĄCYCH KOMPETENCJE DO TWORZENIA PROCEDUR, NIŻSZYM URZĘDOM. JEST RÓWNIE WAZNE.

ŁAMANIE PROCEDUR JEST NAGMINNE.

MOIM ZDANIEM JEDNYM Z MOŻLIWYCH WARUNKÓW NAPRAWY OBECNYCH PROBLEMÓW JEST:

ZMIANA PROCEDÓR :

WYŁANIANIA;

WYBORU- ZATWIERDZENIA;

DZIAŁANIA- WYPEŁNIANIA MISJI;

POSŁÓW SEJMU I SENATORÓW RP.

ZAPOMNIELIŚMY ŻE POSEŁ JEST PRZEDSTAWICIELEM OBYWATELI I DZIAŁA W INTERESIE OBYWATELI I PAŃSTWA!!!!!!!!!!!! .

NIE PARTJI. NIE KOMITETU WYBORCZEGO, ANI ŻADNEJ ORGANIZACJI, OSOBY, KTÓRA GO ZGŁOŚIŁA, OPŁACIŁA, LUB WYBRAŁA.

KONSTYTUCJA TO PRZEWIDZIAŁA, JEST W NIEJ ARTYKÓŁ .

Art. 104.

1.     Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich

instrukcje wyborców.