Loomio

Ustawowy zakaz zatrudniania etatowych kapelanów w państwowych placówkach opieki zdrowotnej...

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 311

Diagnoza sytuacji:

  1. Klauzula sumienia ogranicza dostęp do świadczeń medycznych: 

  • zabiegów przerywania ciąży

  • badań prenatalnych

  • środków antykoncepcyjnych (recepty i dostępność)

  1. Kapelani zajmują etaty należne psychologom

Proponowane rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym:

Ustawowy zakaz zatrudniania etatowych kapelanów w państwowych placówkach opieki zdrowotnej i nakaz zapewnienia pacjentom opieki psychologicznej

A

Agata ŚK Sun 14 Mar 2021 8:36AM

Zdecydowanie dobrze

Będąc kilkukrotnie w szpitalu za każdym razem miałam możliwość skorzystania z rozmowy z osobą duchowną, a tylko dwukrotnie propozycję rozmowy z psychologiem. Taka propozycja do wyboru powinna być każdorazowo podawana

G

Gabriela Tue 9 Mar 2021 6:20AM

Zdecydowanie dobrze

Jeśli ktoś w szpitalu będzie chciał porozmawiać z księdzem to poprosi - psycholog musi być cały czas

M

Maria Sat 6 Mar 2021 12:25PM

Zdecydowanie dobrze

W placówce publicznej potrzebni są specjaliści, nie duchowni. Jeśli kobieta będzie chciała, to przecież nie ma zakazu skontaktowania się z księdzem (oczywiście w kościele). Psycholog - niezbędny.

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 9:46AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Ustawowy zakaz zatrudniania etatowych kapelanów w państwowych placówkach opieki zdrowotnej i nakaz zapewnienia pacjentom opieki psychologicznej"? Closed Wed 7 Apr 2021 9:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 11 R JG K G AL PM P M BS A K
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

11 of 12 people have participated (91%)