Loomio

Likwidacja zapisu o wartościach chrześcijańskich z ustawy o KRRiTV

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 316

Diagnoza sytuacji:

• art. 196 kk o obrazie tzw. uczuć religijnych ogranicza wolność słowa i twórczości 
• uczucia ateistyczne nie podlegają ochronie.

Proponowane rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym:

W imię konstytucyjnej zasady bezstronności wyznaniowej państwa i równości wobec prawa:
Likwidacja zapisu o wartościach chrześcijańskich z ustawy o KRRiTV

JM

Joanna Matuszewska Thu 11 Mar 2021 11:31AM

Religię należy oddzielic od panstwa a R i TV ma dostarczac wiedzy, rozrywki, informacji. Zero indoktrynacji.

EK

Edward Kasalovitz Thu 11 Mar 2021 10:56AM

Tam w ogóle taki zapis jest 0_0!??

EK

Edward Kasalovitz Thu 11 Mar 2021 10:56AM

Zdecydowanie dobrze

Moje uczucia ateistycznie właśnie zostały sromotnie obrażone, że ten zapis tam w ogóle jest.

M

Maria Sat 6 Mar 2021 12:41PM

Zdecydowanie dobrze

Konstytucja traktuje chrześcijan na równi z tymi "którzy te wartości wywodzą z innych źródeł".

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 9:34AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Likwidacja zapisu o wartościach chrześcijańskich z ustawy o KRRiTV"? Closed Wed 7 Apr 2021 9:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 14 TK R JG DM EK K JM PM MS P M LD A K
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

14 of 15 people have voted (93%)

MW

Maciej Wilkoszewski Sun 4 Apr 2021 7:20AM

Zdecydowanie dobrze

Niekonkretny zapis trzeba usunąć.

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 9:31AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Likwidacja zapisu o wartościach chrześcijańskich z ustawy o KRRiTV"? Closed Wed 7 Apr 2021 9:02PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 88.9% 8 A R JG MW AL JM P K
Raczej dobrze 11.1% 1 BS
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

9 of 10 people have voted (90%)