Loomio

Protocol 3: Van advies selectiecommissie tot vaststellen kieslijst

R roc Public Seen by 151

1) Selectiecommissie presenteert aan de Ledenraad (of ander orgaan) de advieslijst, met daarin alle facetten gewogen (tijd, bestuurscompetentie, etc.), die naar de mening van de commissie de "beste lijst voor de Piratenpartij en haar politieke doelen" is.
2) Dit orgaan behandelt eventuele bezwaren van kandidaten. Ze is verplicht hierbij hoor en wederhoor toe te passen.
3) Ledenraad stelt voorkeurslijst vast voor presentatie aan ALV.
4) Selectiecommissie overlegt met organisatie ALV over de praktische zaken.
5) Selectiecommissie legt op ALV uit 1) wat de procedure was, 2) één voor één waarom de kandidaten door de commissie geschikt wordt geacht om op die plek op de lijst te staan
6) Kandidaten stellen zichzelf voor (1 a 2 minuten, 5 minuten voor "topkandidaten") .
7) Piraten mogen stemmen over de advieslijst, eerst voor/tegen over hele lijst. Bij 75% voor is de lijst meteen aangenomen.
8) Zo niet, dan wordt er gestemd volgens de Schulze-methode voor de volgorde, en ja/nee over elke kandidaat (stembiljetten van te voren klaargemaakt). Stembiljetten worden meteen geteld om nog tijdens de ALV de uitslag bekend te maken.
6) Kandidaten met meer dan 50% ja-stemmen in de Schulze-volgorde vormen dan de kieslijst.