Loomio

STOP KLERYKALIZACJI PAŃSTWA (8): Zmiana wzoru paszportu - usunięcie adnotacji Bóg-Honor-Ojczyzna

S Strajk Public Seen by 282

Rozwiązanie:
Zmiana wzoru paszportu - usunięcie adnotacji Bóg-Honor-Ojczyzna

R

Roman Fri 25 Dec 2020 10:54AM

Zdecydowanie dobrze

Warto rozpowszechniać informację, że to hasło jest całkiem świeżej daty. Wprowadzono tę dewizę w 1943 roku. Okoliczności zmieniły się na tyle, że można ją odesłać do muzeum. Ojczyznę mamy, pojęcie honoru wypaczono, a bogowie niech pozostaną w świątyniach.

S

Poll Created Tue 15 Dec 2020 4:55PM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania, opracowaną przez Radę Konsultacyjną OSK? Closed Fri 15 Jan 2021 4:02PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 88.9% 8 MS G KS DU D R MW LD
Raczej dobrze 11.1% 1 DU
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

9 of 10 people have participated (90%)