Loomio
Sat 31 Jan 2015 9:13PM

Antenes de Telefonia

I indignatcs Public Seen by 89

Creus que el Ajuntament tendria que complir el ban d'Alcaldía de 2002 que prohibe instalar antenas en el casco urbano.
El bando indica que, «de conformidad con lo señalado por las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de la Edificación del Plan General de 2001, se viene a disponer la prohibición expresa de instalaciones de telefonía móvil o celular (antenas) y edificios auxiliares, tanto en la zona urbana como en la zona protegida de la Ermita.

I

indignatcs Sat 31 Jan 2015 9:18PM

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/vinaros-brinda-edificio-piruli-garantizar-cobertura-movil_901137.html Penseu que la instal.lació compleix la ordenança o per contra el propi Ajuntament que la va dictar ara la incompleix?

I

indignatcs Sat 31 Jan 2015 9:30PM

http://www.ecologistasenaccion.es/article2157.html Impacte de les antenes de telefonia movil.

AP

Araceli Pino Sat 31 Jan 2015 9:50PM

I tant que deu complir, però ja sabeu que hi ha una llei que permet expropiar els terrats per ficarhi antenes de mòbils, i ens toca resignarnos, aixi que hi ha que eliminar aquesta llei o considerarla constitucional que no se si ja se ha fet algo al respecte. Per altra banda, crec que làjuntament pot ser no tingue marge de maniobra en este aspecte i a mes segur que en el seu cas serie molt presionat per acabar fent cas a les companyies de telèfon. No conec com está aquest tema a Vinaròs pero si aneu a Penyiscola es esgarrifant la quantitat de antenes de movil que hi han per tot el casc urbà començant per la del castell i la que han ficat a cerromar, però darrere de la llar dels jubilats de la platja sud hi ha una superantena i moltes de menudes en edificis consecutius, segur que es necesari per la gran quantitat de gent que s'omple Penyiscola a l'estiu, per tant es pot considerar un efecte colateral negatiu del turisme a la població autóctona de Penyíscola i no es té en compte.