Loomio
Wed 22 Nov 2017 12:14PM

Programación actividades culturais

RF Roberto FC Public Seen by 347

Obxectivo específico
Ofertar unha programación de actividades culturais e de ocio e
tempo libre adaptada á poboación infantil e adolescente, tendo en conta as diferentes etapas do seu desenvolvemento evolutivo.

Actuacións

 Achegar a oferta cultural, de ocio e tempo libre aos barrios,
especialmente ás zonas rurais.

 Reforzar os programas de ocio alternativo nas fins de semana.

 Promocionar as actividades culturais, de ocio e tempo libre que fomenten a conciliación familiar.

 Incrementar as actividades dirixidas a poboación de 12 a 18 anos.

 Estudar a posibilidade de desenvolver programas continuos de ocio e tempo libre en espazos cubertos, Tipo Megaxove, Pazolandia.

RF

Poll Created Wed 22 Nov 2017 12:45PM

Ocio alternativo Closed Sat 25 Nov 2017 12:02PM

É neceasrio concretar o apartado relativo ao ocio alternativo.
Neste momento non se pode falar de reforzar, porque non hai unha programación estable.
A miña proposta é establecer un programa de ocio nocturno alternativo permanente entre os meses de novembro e maio

Results

Results Option % of points Voters
Agree 100.0% 5 MLD GK CFF LSC AI
Abstain 0.0% 0  
Disagree 0.0% 0  
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 11 RF TS SÁR IG PAM ZG CEL SG AM EJ TIG

5 of 16 people have participated (31%)

LSC

LUIS SAÚL CID VERA
Agree
Wed 22 Nov 2017 12:55PM

estoy totalmente deacuerdo, es muy importante dar respuesta a la necesidad de ofrecer un ocio de calidad y alternativo.

MLD

Marta Losada Díez
Agree
Thu 23 Nov 2017 10:09AM

Paréceme unha boa proposta