Loomio

Zakaz piastowania urzędów państwowych i stanowisk w administracji państwowej przez osoby duchowne, zakonne (w tym świeckie)...

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 337

Diagnoza sytuacji:

Szkodliwy wpływ fanatyków związanych z organizacjami religijnymi i para-religijnymi na polskie prawodawstwo.

Proponowane rozwiązanie w dłuższym horyzoncie czasowym:

W imię konstytucyjnej zasady bezstronności wyznaniowej państwa:

  • Zakaz piastowania urzędów państwowych i stanowisk w administracji państwowej przez osoby duchowne, zakonne (w tym świeckie), członków sekt oraz osoby pełniące funkcje w organizacjach wyznaniowych

TK

Tadeusz Kubat Mon 8 Mar 2021 6:53PM

Może należałoby dopisać "aktywnych" przedstawicieli? Osoby, które publicznie działają w organizacjach religijnych i które ze względu na konflikt interesów nie powinny być dopuszczane do określonych stanowisk? Słusznie nie jest to temat prosty ze względu na definicje. Po za tym trudno ocenić normalne działanie i określić poprawne wytyczne, gdy obecnie mamy patologiczną sytuację.

DM

Dariusz Michniak Sun 7 Mar 2021 9:56AM

Mam pytanie, czy dłuższy horyzont czasowy oznacza, że czekamy do upadku KK w naszym folwarku kościelnym? Inaczej nie starczy obywateli do obsady stanowisk. Chyba żeby wprowadzić obowiązek dokonania aktu apostazji? Najlepiej przez internet.

Członkami sekty KK od urodzenia jest przytłaczająca większość Polaków, "zapisywana" tam przez rodziców. Sam pomimo ateizmu formalnie nadal jestem członkiem tej wspólnoty. Jak to się ma do zakazu dyskryminacji ze względu na wyznanie itd.?

OK

Ola Krzysztoszek Tue 16 Mar 2021 12:58AM

Raczej dobrze

Postanowienia Soboru Watykańskiego II mówią jasno, że osoby duchowne nie mogą pełnić funkcji politycznych.

LD

Lucyna Dąbrowska-Ożóg Tue 9 Mar 2021 8:13PM

Zdecydowanie dobrze

Publiczne musi być niezależne. Przedstawiciele różnych wyznań mogą pracować w instytucjach, które nie są utrzymywane z pieniędzy podatników.

K

Kublika Tue 9 Mar 2021 10:12AM

Ani dobrze, ani źle

Z jednej strony w obecnej sytuacji należy ich poodsuwać, skąd się da, ale z drugiej - na dłuższą metę to byłaby dyskryminacja ze względu na światopogląd.

DM

Dariusz Michniak Sun 7 Mar 2021 10:02AM

Raczej źle

Miła dla ateisty, ale utopijna propozycja, której nie da się zrealizować w polskich realiach plus zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie, światopogląd itd.

M

Maria Sat 6 Mar 2021 1:06PM

Raczej dobrze

Dobrze, tylko najpierw trzeba byłoby pozbyć się stąd sekt, bo inaczej się nie uda. Dopóki to będzie jedna wielka sieć - włącznie z politykami i duchownymi, także tymi, którzy do sekt nie należą, ale z nimi sympatyzują i wspierają je - projekt nie ma szans.

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 9:00AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Zakaz piastowania urzędów państwowych i stanowisk w administracji państwowej przez osoby duchowne, zakonne (w tym świeckie), członków sekt oraz osoby pełniące funkcje w organizacjach wyznaniowych"? Closed Wed 7 Apr 2021 9:02PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 60.0% 12 A R JG EK K AL PM LD K BS A P
Raczej dobrze 30.0% 6 TK DU E P M OK
Raczej źle 5.0% 1 DM
Ani dobrze, ani źle 5.0% 1 K
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

20 of 21 people have voted (95%)