Loomio

W imię konstytucyjnej zasady równości wobec prawa konieczne jest doprecyzowanie art.25 ust 3 Konstytucji RP

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 277

Diagnoza sytuacji: 

 1. Bezkarność kleru i bezradność organów ścigania wobec: 

  • ukrywania pedofilii przez hierarchów

  • odmawiania współpracy z organami ścigania

  • umożliwiania sprawcom działania przez przenoszenie ich do innych parafii

  • wykorzystywania autorytetu instytucji kościoła do unikania odpowiedzialności za przestępstwa

  • szczucia na grupy społeczne i osoby

  • agitacji wyborczej w kościołach

  • korupcji kościelno-urzędniczej

 2. Specyfika przestępstw seksualnych wobec dzieci obejmuje m.in. fakt, że ofiary są w stanie lub mają możliwość opowiedzenia o swojej krzywdzie po wielu latach. 

 3. Obecnie przedawnienie w kontekście tego rodzaju przestępstw następuje, kiedy ofiara kończy 30 lat, co oznacza, że większość pokrzywdzonych nie ma szansy dochodzić sprawiedliwości. 

 4. Tuszowanie przez hierarchów kościelnych przestępstw seksualnych wobec dzieci popełnianych przez księży wypełnia znamiona czynów karalnych opisanych w dwóch artykułach kodeksu karnego: art. 239 (poplecznictwo) i art. 240 (karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym). 

 5. W świetle obecnych przepisów prawa karnego pierwszy z tych czynów przedawnia się po 10 latach a drugi po 5 latach. To oznacza, że wielu hierarchów Kościoła katolickiego (którzy przenoszą sprawców do kolejnych parafii, utrudniają śledztwa odmawiając wydawania dokumentów, mataczą i ukrywają dowody) nie odpowiada za swoje czyny i zaniechania w efekcie  których sprawcy mogli gwałcić lub molestować kolejne dzieci.

Proponowane rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym: 

W imię konstytucyjnej zasady równości wobec prawa konieczne jest doprecyzowanie art.25 ust 3 Konstytucji RP w drodze ustawy, która: 

 • określi zakres niezależności i autonomii kościołów i związków wyznaniowych, zawężając ją wyłącznie do sfery religijnej

 • doprecyzuje, czym jest działalność religijna i wyłączy z niej m.in. obrót nieruchomościami i prowadzenie inwestycji (obecnie zdefiniowana w art. 19 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania)

 • usankcjonuje objęcie działalności poza-religijnej kościołów i związków wyznaniowych przepisami na zasadach ogólnych, prowadzenie czynności przez organy ścigania bez konieczności uzyskania zgody strony kościelnej, objęcie kościelnych osób prawnych obowiązkiem prowadzenia rachunkowości także w ramach ich niegospodarczej działalności statutowej, wgląd w stan majątkowy kościołów i związków wyznaniowych, wprowadzi zakaz egzorcyzmów wobec osób niepełnoletnich, wprowadzi zakaz agitacji wyborczej w kościołach

Z

zbyszek3925 Wed 5 May 2021 5:48AM

 

Pomimo że niewielka liczba uczestników i dyskusji. Bardzo dobra propozycja. RK w samej diagnozie i propozycji działania opisała co należy zrobić.

 I TO JUŻ.

Zaplecze RK powinno w tym duchu (diagnoza i propozycje) napisać taką ustawę. Z wykazaniem sprzecznych starych ustaw i przepisów prawa, które należy zmienić lub usunąć.

Przedstawić klubom poselskim (Lewica, KO, KP, Kukiz, Hołownia) i niech to przedstawia jako Projekt Poselski.

 

SK osiągnie 2 cele.

I W końcu coś ruszy (naprawa prawa)

II Uzyska wyraźną informację którzy posłowie są z SK  nie tylko w gadce ale i w działaniu. (ODDZIELIĆ ZIARNA OD PLEW) . Pokarze kto jest za Hierarchami KK, kto przeciw.

M

Maria Sat 6 Mar 2021 12:21PM

Ja bym proponowała zakaz egzorcyzmów w ogóle i wobec kogokolwiek.

M

Maria Sat 6 Mar 2021 12:20PM

Zdecydowanie dobrze

To rozwiązanie powinno znacznie ograniczyć skalę przestępstw i samowolę duchownych.

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 9:52AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "W imię konstytucyjnej zasady równości wobec prawa konieczne jest doprecyzowanie art.25 ust 3 Konstytucji RP w drodze ustawy"? Closed Wed 7 Apr 2021 9:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 7 TK R JG DM P M A
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

7 of 8 people have voted (87%)