Loomio

Zrównanie pozycji prawnej Kościoła rzymskokatolickiego z pozycją innych związków wyznaniowych

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 304

Diagnoza sytuacji: 

  1. Konkordat zawiera zapisy stanowiące uszczerbek dla suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, stawiając Kościół rzymskokatolicki ponad polskim prawem.

  2. Uprzywilejowana pozycja kościoła katolickiego względem innych związków wyznaniowych i organizacji światopoglądowych. 

  3. Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i KEP podejmuje decyzje poza polskim systemem prawnym i ponad głowami obywatelek i obywateli w drodze politycznego handlu.

Proponowane rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym:

Proponowane rozwiązania zgodne są z konstytucyjną zasady równości wobec prawa:

Zrównanie pozycji prawnej Kościoła rzymskokatolickiego z pozycją innych związków wyznaniowych 

M

Maria Mon 8 Mar 2021 10:37AM

Zdecydowanie dobrze

Dominacja konkretnego związku wyznaniowego lub innej grupy nie może i nie powinna oznaczać, że ten związek wyznaniowy lub ta grupa stoi ponad prawem. Można przecież, dominując, jednocześnie podporządkowywać się obowiązującym wszystkich regułom.

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 10:05AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Zrównanie pozycji prawnej Kościoła rzymskokatolickiego z pozycją innych związków wyznaniowych "? Closed Wed 7 Apr 2021 9:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 93.3% 14 TK R JG DU K AL JM P M LD K BS K P
Raczej dobrze 6.7% 1 PM
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

15 of 16 people have participated (93%)