Loomio

Creación da figura da "LIDERES DE GRUPOS DE ACCIÓN PARTICIPATIVA"

MF Manuel Freiría Public Seen by 158

"Líderes de grupos de Acción Participativa"

Proposta de creación da figura das "LIDERES DE GRUPOS DE ACCIÓN PARTICIPATIVA", onde os Grupos de Acción Participativa ...: son grupos territoriais de xente con gañas de participar en cuestións concretas e directas que requiren menor deliberación e implicación constante que a participación nos Círculos, quenes ademais teñen competencias orgánicas

Fonte en Podemos.Info
Captura Acción Participativa

Corolario:
Moitas xentes pequenas en sitios pequenos facendo cousas pequenas poden cambiar o mundo.

Definición de Sector/microarea:
Grupo de intereses uniformes e homoxeneos que conten con caracterísiticas e necesidades semellantes, segmentados de acordo coas características e variables que poidan influir no comportamento ou efecto sobre un grupo concreto da sociedade, sexa agrupado xeográficamente ou por caracterísiticas demográficas.

 • Existirán tantas "Líderes de Grupos de Acción Participativa" como persoas con microintereses e ánimo para defendelos, e seus ámetos de actuación serán propostos polas propias interesadas.
 • As "Lideres de grupos de Acción Participativa" poden e deben colaborar coas "Responsables de Área" co fin de coordinar tanto accións como recursos.

 • O ámeto de actuación dos "Grupos de Acción Participativa" será o que eles determiñen, sin deber superar o ámeto xeográfico do Círculo Podemos Vigo Sur.

Funcións dos "Grupos de Acción Participativa""

 • Informar ó Circulo das realidades relacionadas co seu ámeto de Defensa.
 • Propoñer medidas tendentes a minimizar impactos negativos no seu ámeto de interese.
 • Organizar actividades de difusión de alternativas que supoñan melloras sociais e colectivas para as persoas pertencentes ó ámeto de interese.
 • Recabar axuda ou apoio ó Círculo para a chegada a bo fin das actividades propostas.
 • Outras que se poidan engadir.

Exemplos de "Grupos de Acción Participativa"
.- Defensora das fontes públicas.
.- Defensora dos nenos con mochilas pouco cargadas.
.- Defensora da proibición de fumar no Adro de Beade.
.- Defensora de colocación de puntos de reciclaxe cada 500 m.
.- Defensora do espazo Natural do Rio Eifonso
.- Defensora da prohibición de cultivo de tranxénicos
.- ....

O obxectivo de esta proposta é xenerar empoderamento persoal e coñecemento colectivo das persoas participantes no Círculo Podemos Vigo Sur, permitindonos detectar necesidades sociais do noso entorno de actuación e de ser o caso realizar campañas que permitan mellorar as situacións deficitarias.

Ventaxas do trabaallo en microareas:

 • Segmentación das problemáticas en aspectos concretos solventables un a un.
 • Inmersión das pesoas en ámetos e áreas nas que sintanse especialmente cómodas e involucradas, acadando un maior grado de compromiso e eficacia.
 • Potenciamento dos entornos xeográficos cercanos, promocionando os espazos de autoxestión cidadán directa.
 • Establecemento de canles e medios de comunicación e acción comunitarios, completamentte abertos á cidadanía sin a supervisión nin placet dos representantes electos.
 • Incremento do principio de cooperación, igualdade e Inmersión no Círculo.
 • Posibilidade de desenvolvemento persoal.
 • Liberar de carga de traballo ás responsables das áreas.
 • ________________
MF

Manuel Freiría Wed 17 Jun 2015 9:49AM

CL

Chus López Wed 17 Jun 2015 12:15PM

Me parece un procedimiento muy adecuado. Creo que nos hace falta empoderarnos y eso precisamente va a ser un escollo. Precisamos de personas dinamizantes que con su ejemplo nos marquen el camino a los que no tenemos ni idea de como hacer. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de hegemonia cultural , solo hace falta voluntad. Llegaremos a ser, en la medida que nos pongamos a hacer. Cada uno con lo que pueda, sin imposiciones y por el bien común.

EVB

Enrique Vila Barros Wed 17 Jun 2015 7:00PM

Yo también estoy de acuerdo con Manolo. Creo que para que el circulo sea mas ameno, habrá que crear estas figuras de forma que los participantes en el circulo, puedan estar al tanto de temas de actualidad y de cosas cotidianas que de esta manera nos pueden llegar.
Serian temas del día a día. Yo como autónomo, y no se si ahí algún autónomo en el grupo, puedo llegar a explicar mi situación a nivel empresa. Si recibo ayudas o no, si nos fustigan a impuestos, etc.
Pero por favor, no debatir esto en la reunión , durante una hora.

PPJ

pi pe josma Wed 17 Jun 2015 10:17PM

Estoy de acuerdo, siempre en la medida en q se trabaje estrechamente y en sintonia, cn cada responsable de area o enlace de la misma, teniendo meridianamente claro, cual es la funcion de cada uno y sin solaparse en ningun caso. Siendo asi, es claramente una fuente mas de informacion, lo cual repercute directamente en el circulo enriqueciendolo, potenciandolo ayudando a su expansion.

CN

Carlos Navares Fri 19 Jun 2015 8:09AM

Creo q éste tema hay q llevarlo al orden del día ,aunque estaré en minoría,acepto democráticamente vuestra decisión como lo hago siempre. Saludos

MF

Manuel Freiría Fri 19 Jun 2015 8:26AM

Naturalmente compre levar este tema a Orde do Día. Lembramos que o ijncluimos no Loomio para ter un pre-debate previo e non ter que eternizarnos na discusión durante a asemblea.

UN APORTE

Pode ser que un cambio na denominación proposta axude... "LIDERES DE GRUPOS DE ACCIÓN PARTICIPATIVA", onde os Grupos de Acción Participativa ...: son grupos territoriais de xente con gañas de participar en cuestións concretas e directas que requiren menor deliberación e implicación constante que a participación nos Círculos, quenes ademais teñen competencias orgánicas

Fonte en Podemos.Info
Captura Acción Participativa

DMA

Diego Méndez Alonso Fri 19 Jun 2015 11:34AM

adiante co pre-debate