Loomio

Temat: RESPEKTOWANIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

S Strajk Public Seen by 15
 • Naruszanie i niewywiązywanie się przez rządzących ze zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych;

 • Naruszanie praw i wolności obywatelskich wynikających z konwencji międzynarodowych;

 • Zamiar wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, czyli Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,

 • Poparcie tzw. „konsensusu genewskiego” naruszającego prawa człowieka (prawa reprodukcyjne) i zawierającego deklaracje antyaborcyjne (w Europie na podpisanie dokumentu zdecydowały się, obok Polski, jedynie Węgry i Białoruś);

 • Degradowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej;

 • Podejmowanie działań grożących całkowitą marginalizacją Polski w Unii Europejskiej (pozbawienie prawa głosu, wpływu na jakiejkolwiek sprawy wspólne, pozbawienie funduszy).


Proponowane rozwiązania:

 1.  Opracowanie zestawu działań obywateli w ramach postępowań sądowych lub poza nimi zmierzających do wyegzekwowania od rządzących respektowania umów międzynarodowych.

 2. Przygotowanie społecznego oporu przeciwko wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej.

 3. Skierowanie do nowej administracji prezydenckiej w USA stanowisk w sprawie naruszeń prawa w Polsce, a także wadliwości „konsensu genewskiego”. Przygotowanie stanowiska obywatelskiego w sprawie tego dokumentu i żądania wystąpienia z tego porozumienia.

 4. Kierowanie jak największej liczby pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wywieranie nacisku społecznego na Komisję Europejską zwłaszcza w kontekście uruchomienia mechanizmu uzależnienia funduszu od praworządności. Archiwizacja i informowanie tych organów o zakresie bezprawia władzy. Nacisk na szybką reakcję organizacji w UE lub konwencyjnych, których zadaniem jest ochrona praw człowieka.

 5. Stworzenie społecznego „gabinetu cieni ds. polityki zagranicznej” z udziałem ekspertów z tej dziedziny, komunikacja z gabinetami i sekretariatami organizacji międzynarodowych w sprawie naruszeń praw człowieka w Polsce, komunikacji ze światłą Polonią (np. zakaz nadawania nienawistnych treści Radia Maryja w Kanadzie).

 6. Jeśli nastąpią ze strony rządzących działania drastycznie naruszające praworządność w sensie ustrojowym (np. „spłaszczenie” struktury sądów, co obejmuje usunięcie wszystkich sędziów i powołanie ich na nowo), to można naciskać na Komisję Europejską, aby wdrożyła w życie nowy mechanizm wstrzymania funduszy UE w razie naruszania praworządności. Rozporządzenie unijne przewidujące ten mechanizm wchodzi w życie i jedynie deklaracja polityczna (niewiążąca prawnie) wstrzymuje jego funkcjonowanie do czasu wydania wyroku przez TSUE w sprawie ewentualnej skargi wniesionej do Trybunału przez Polskę lub Węgry. 


Poniżej możesz:

 • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

 • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

S

Poll Created Wed 17 Feb 2021 9:14AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Opracowanie zestawu działań obywateli zmierzających do wyegzekwowania od rządzących respektowania umów międzynarodowych"? Closed Fri 19 Mar 2021 7:03PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:13PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 3 JG PK Z
Raczej dobrze 25.0% 1 BS
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

4 of 5 people have voted (80%)

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 7:16AM

Zdecydowanie dobrze

W TYM SZEROKA INFORMACJA. PRZEKARZCIE LINK DO Loomio WŚRÓD INTERNAUTÓW.

BS

BEATA S-K Mon 15 Mar 2021 10:29PM

Raczej dobrze

Zdecydowanie dobrze, kiedy wypracujemy konkretne rozwiązania

S

Poll Created Wed 17 Feb 2021 9:15AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Przygotowanie społecznego oporu przeciwko wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej"? Closed Fri 19 Mar 2021 7:04PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:14PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 4 JG PK BS Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

4 of 5 people have voted (80%)

S

Poll Created Wed 17 Feb 2021 9:16AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Skierowanie do nowej administracji prezydenckiej w USA stanowisk w sprawie naruszeń prawa w Polsce, a także wadliwości „konsensu genewskiego"? Closed Fri 19 Mar 2021 6:03PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:14PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 3 JG PK Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

3 of 4 people have voted (75%)

S

Poll Created Wed 17 Feb 2021 9:16AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Kierowanie jak największej liczby pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wywieranie nacisku społecznego na Komisję Europejską"? Closed Fri 19 Mar 2021 6:03PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:14PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 3 JG PK Z
Raczej dobrze 25.0% 1 BS
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

4 of 5 people have voted (80%)

S

Poll Created Wed 17 Feb 2021 9:17AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Stworzenie społecznego „gabinetu cieni ds. polityki zagranicznej"? Closed Fri 19 Mar 2021 6:04PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:14PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 50.0% 2 JG Z
Raczej dobrze 50.0% 2 PK BS
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

4 of 5 people have voted (80%)

BS

BEATA S-K Mon 15 Mar 2021 11:27PM

Raczej dobrze

Do czego miałby służyć ? Od tego zależy struktura i osobowe merytoryczne wsparcie. OSK-RK na pewno powinna mieć pomoc w kwestiach ewoluujących stosunków transatlantyckich z uwzględnieniem naszego miejsca w UE (w tym WPZB, EPBO) + naprawa stosunków z sąsiadami + polityka energetyczna - to podstawa.

S

Poll Created Wed 17 Feb 2021 9:18AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Wywieranie nacisków na Komisję Europejską, aby wdrożyła w życie nowy mechanizm wstrzymania funduszy UE w razie naruszania praworządności"? Closed Fri 19 Mar 2021 6:03PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:15PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 66.7% 2 JG PK
Raczej dobrze 33.3% 1 Z
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

3 of 4 people have voted (75%)