Loomio

Temat: OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW OBYWATELSKICH

S Strajk Public Seen by 17

●        Nieuprawnione ograniczanie praw konstytucyjnych obywatelek i obywateli, zwłaszcza w okresie pandemii;

●        Brak skuteczności ścigania przestępstw motywowanych uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, płci i niepełnosprawności; brak przeciwdziałania mowie nienawiści;

●        Próba zablokowania działalności Rzecznika Praw Obywatelskich – posłowie PIS złożyli do TK wniosek o uznanie przepisów umożliwiających Rzecznikowi sprawowanie swojej funkcji po formalnym zakończeniu kadencji w sytuacji braku wyboru kandydata na nową kadencję za niekonstytucyjne, podczas gdy przepisy te mają na celu zagwarantowanie ciągłości urzędu RPO i zapewnienie ochrony praw i wolności obywatelskich w sposób nieprzerwany.


Proponowane rozwiązania:

  1. Realizacja rekomendacji ONZ w sprawie przestępstw z nienawiści na tle orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, płci i niepełnosprawności, zakładających m.in.

●  podjęcie działań w celu zwalczania mowy nienawiści i podżegania do przemocy, również w internecie,

●  przeciwstawianie się przez polityków, osoby publiczne i media używaniu mowy nienawiści w debacie publicznej,

●  zwalczanie dyskryminacji i mowy nienawiści,

●  publiczne działania, mające na celu zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw motywowanych nienawiścią, przeciwdziałają uprzedzeniom i stereotypom względem mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców,

●   przeciwdziałanie i monitorowanie skali zjawiska underreportingu, czyli niedostatecznym zgłaszaniem organom ścigania przestępstw motywowanych nienawiścią.

 2. Nowelizacja kodeksu karnego poprzez rozszerzenie katalogu przestępstw o przestępstwa z nienawiści i mowy nienawiści.

 3.   Jeśli pseudo-TK uzna przepisy ustawy o RPO przewidujące pełnienie funkcji przez dotychczasowego Rzecznika za niekonstytucyjne, taki „wyrok” powinien być uznawany, jak wszystkie te które zostały wydane w sposób naruszający Konstytucję i ustawy ustrojowe za nieistniejący. Społeczeństwo obywatelskie powinno protestować przeciw wprowadzeniu go w życie, np. poprzez uchwalenie nowelizacji ustawy, przewidującej wprowadzenie do biura RPO osoby „pełniącej obowiązki RPO”.  Powinno się postulować jak najszybsze przeprowadzenie wyboru RPO zgodnie z Konstytucją.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 8:55PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Realizacja rekomendacji ONZ w sprawie przestępstw z nienawiści na tle orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, płci i niepełnosprawności"? Closed Fri 19 Mar 2021 8:03PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:26PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 7 A JG PK K BS DND Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

7 of 8 people have participated (87%)

A

Andrzej Wed 24 Feb 2021 6:38AM

Zdecydowanie dobrze

łamanie prawa Bankowego, przez Banki komercyjne, a także zwiazane z tym RODO, wiele razy odchodza szantaże, nękania w stosunku do osób niepełnosprawnych

DND
Zdecydowanie dobrze

W naszym kraju świadomość dotycząca szczególnie orientacji seksualnej, jest na bardzo niskim poziomie. Dlatego potrzebne są ramy prawne, które uświadomią ludzi gdzie zaczyna się przestępstwo z tym związane.

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 8:56PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Nowelizacja kodeksu karnego poprzez rozszerzenie katalogu przestępstw o przestępstwa z nienawiści i mowy nienawiści"? Closed Fri 19 Mar 2021 8:03PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:26PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 71.4% 5 JG PK K BS DND
Ani dobrze, ani źle 28.6% 2 A Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

7 of 8 people have participated (87%)

A

Andrzej Mon 8 Mar 2021 7:57AM

Ani dobrze, ani źle

łamanie praw Bankach, a także w wielu firmach windykacyjnych, dochodzi do wielu gróźb z powodu zadłużeń, niepełnosprawni są bezradni, rząd zmusza do zaciągania pożyczek

Z

zbyszek3925 Mon 8 Mar 2021 6:11PM

Ani dobrze, ani źle

Przestępstwo to przestępstwo. Z nienawiści i mowy nienawiści, czy z pobudek faszystowskich, ... . KONSTYTUCJA, PRAWO ,KODEKSY powinne być pisane zwięźle, językiem zrozumiałym dla ogółu.

Jeśli ktoś uważa, że nie jest przestępstwem czyn popełniony z nienawiści i mowy nienawiści, bo nie ma go w jakimś katalogu to ??????????

DND
Zdecydowanie dobrze

Mowa nienawiści to jeden z najważniejszych problemów w debacie publicznej. Potrzeba wzmacniania świadomości społecznej ws tego co jest mową nienawiści i zakreślenia ram wolności słowa.

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 8:57PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Postulowanie jak najszybszego wyboru nowego RPO zgodnie z Konstytucją"? Closed Fri 19 Mar 2021 8:03PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:27PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 6 A JG PK K BS Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

6 of 7 people have participated (85%)

Z

zbyszek3925 Mon 8 Mar 2021 5:49PM

Zdecydowanie dobrze

TAKO ŻECZE KONSTYTUCJA

A

Andrzej Thu 11 Mar 2021 12:46PM

Zdecydowanie dobrze

RPO niezalezne, bezpartyjne