Loomio

NARODOWA APOSTAZJA (4): Wprowadzenie państwowej procedury wystąpienia z kościoła

S Strajk Public Seen by 180

Diagnoza sytuacji:

  • Brak gwarantowanego przez państwo prawa do kontroli i wglądu w dane osobowe przetwarzane przez kościół. Kościół ma swojego inspektora ochrony danych osobowych i nie podlega RODO.

  • Brak państwowej procedury wystąpienia z kościoła. Apostazja jest formalnością wewnątrzkościelną, nie unieważnia chrztu, a ilość apostatów nie jest podawana do publicznej wiadomości przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK).

  • Państwo nie prowadzi rzetelnych statystyk dotyczących udziału w praktykach kościelnych. Osławione 90% katolików to mit będący przedmiotem kościelnej ochrony, nieświadomie utrwalany przez media. ISKK podaje dane wybiórczo i przekłamuje trendy. Sama liczba ochrzczonych, 92% podawane przez ISKK, jest kłamstwem – kościół zaniża liczbę ludności Polski do 35,5 mln, by uzyskać takie dane. W rzeczywistości ochrzczonych jest niecałe 33 mln spośród 38 mln Polek i Polaków, co daje niecałe 87%. Do kościoła chodzi 38% (dominicantes wg danych ISKK) spośród 82% zobowiązanych, spośród 87% ochrzczonych, czyli mniej więcej co czwarta Polka i co czwarty Polak.

Rozwiązanie:

Wprowadzenie państwowej, dostępnej online procedury wystąpienia z kościoła i odfałszowanie statystyk kościelnych i stworzenie państwowych, opartych m.in. o tę procedurę  

========================================================================================

  • Poniżej możesz:

    • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

    • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

AL

Agnieszka Liszewska Sat 26 Dec 2020 3:20PM

Wydaje mi się, że to rozwiązanie tymczasowe. Docelowo wystarczyłoby włączyć kościoły do ustawy o ochronie danych osobowych i wymagać stosowania tych przepisów. Członkostwo w tej organizacji byłoby na takiej samej zasadzie jak w każdej innej.

A

Agata Sun 27 Dec 2020 2:16PM

Ani dobrze, ani źle

Do przestrzegania RODO Kościół Katolicki powinien być zobligowany tak jak inne instytucje. Ciekawe co też za przepisy stawiają go ponad prawem ? Należałoby je zmienić. Nie mieszałabym państwa co do procedur wystąpienia z Kościoła. To dana orgamizacja decyduje na jakiej podstawie przyjmuje bądź usuwa swoich członków. Ingerencja państwa w te procedury to naruszenie suwerenności każdej organizacji nie tylko Kościoła Katolickiego

MW

Maciej Welzman Sat 26 Dec 2020 4:57PM

Zdecydowanie źle

Państwowa procedura powinna być taka jak dla każdej innej grupy NGO. Żeby być jej członkiem trzeba się do niej oficjalnie zapisać. Jeżeli pełnoletnia osoba takiej procedury nie przeszła, to do tej organizacji oficjalnie nie należy. Dopiero kiedy taki wymóg zostanie spełniony, możemy mówić o publikowaniu oficjalnych danych o tym ile osób do niej należy.

R

Roman Fri 25 Dec 2020 10:46AM

Zdecydowanie źle

Państwo nie powinno wypisywać obywateli z KK. Państwo powinno wymóc na KK, żeby działał zgodnie z przepisami prawa, w tym RODO, i powinno mieć większą kontrolę nad KK w tym zakresie.
"Odfałszowanie statystyk kościelnych" to nie jest zadanie państwa!
Oba rozwiązania są zaprzeczeniem rozdziału państwa od kościoła. Tym razem akurat na korzyść państwa, a nie kościoła, ale jednak.

DU

[deactivated account] Tue 22 Dec 2020 2:00PM

Zdecydowanie dobrze

To może być prosty mechanizm związany z opodatkowaniem wiernych danego kościoła bądź związku wyznaniowego. Jeśli zaprzestaje płacić na dany kościół, przestaje być jego członkiem ( to model niemiecki) proste i przejrzyste bez udziału kościoła w tej kwestii.

S

Poll Created Tue 15 Dec 2020 4:39PM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania, opracowaną przez Radę Konsultacyjną OSK? Closed Thu 31 Dec 2020 4:02PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Powód" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 55.6% 5 DU KS BW DE A
Zdecydowanie źle 22.2% 2 R MW
Raczej dobrze 11.1% 1 AL
Ani dobrze, ani źle 11.1% 1 A
Raczej źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

9 of 10 people have voted (90%)