Loomio
Tue 24 Feb 2015 4:33PM

Restauració i Conservació del patrimoni etnologic.

I indignatcs Public Seen by 113

Les casetes de volta de les Sutarranyes, els forns de calç, les sitges, les nories, els margens i altres elements rurals s'haurien de catalogar i revaloralitzar.