Loomio
Mon 8 Jun 2020 6:59PM

Commons Transitieplan: VOEDSEL

TDG Thomas de Groot Public Seen by 10

Voedsel is veel meer dan wat je bij de supermarkt koopt. Het kan ons dichter bij elkaar brengen, het draagt cultuur en geschiedenis in zich, en het speelt een bepalende rol in de klimaatcrisis. Om een goed Amsterdams Commons Transitieplan te schrijven kun je niet zonder een hoofdstuk over voedsel, in de breedste zin van het woord: landbouw, samen eten, verspilling, burenzorg en transport: het valt allemaal op z'n plek als je voedsel als commons ziet.

Het gesprek daarover vindt hieronder plaats, dat is leidend voor het schrijf- en redactieproces van de ruwe draft die als startpunt kan dienen voor ons gezamenlijk schrijfproces.

Hoe draag je bij en schrijf je mee?

1) Lees de ruwe draft.

2) Heb je een voorstel voor een aanpassing of toevoeging? Maak het voorstel hieronder met behulp van de Proposal-knop. Kies bij Options voor 'Consent, Abstain, Objection'. Belangrijk: laat zien op welke paragraaf je voorstel van toepassing is en wees beknopt en concreet.

3) De andere co-auteurs en commoners geven input op je voorstel. Bezwaren (Objections) tellen alleen met een goed argument. Als er geen bezwaren meer zijn, bereiken we consent.

4) Bij consent doe jij, de voorsteller, zelf de aanpassing in het tekstdocument Voedsel en koppel je terug wanneer je dat gedaan hebt. De co-auteurs doen een definitieve check.

AVD

Arnold van der Valk Mon 22 Mar 2021 1:23PM

Hallo Thomas, eindelijk heb ik ontdekt hoe ik kan aansluiten bij dit prachtige initiatief. Mijn naam is Arnold van der Valk, ik ben oud-hoogleraar landgebruiksplanning in Wageningen, oprichter van Food Council MRA en een enthousiast participant in de commons-beweging in Amsterdam. Samen met Jeffrey Spangenberg, Menno Houtstra en enkele andere getrouwen heb ik aanvullingen (namen en rugnummers) geproduceerd bij een versie van deze tekst die heeft gecirculeerd via Menno Houtstra. Zijn die aanvullingen ooit bij jou terecht gekomen? Eerder heb ik al eens contact gehad met jouw collega Rens.

Op dit moment begeleid ik een Msc afstudeerproject van Chahat Gawdi van Politieke Wetenschappen van de VU over voedselcommons. We hebben het recente handboek van Vivero-Pol en De Schutter (2020) als theoretisch raamwerk. Mijn vraag aan jou is: wil jij meedoen aan de commons werkgroep van Food Council MRA? We hebben ongeveer eenmaal per vier weken een virtuele bijeenkomst met boeiende sprekers. We zouden jouw graag een keer als spreker willen uitnodigen over het Amsterdams Commons Transitieplan en mogelijke vormen van samenwerking met Food Council MRA.