Loomio

Wprowadzenie podatku kościelnego, który będą odprowadzać wyłącznie członkowie danego kościoła...

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 324

Diagnoza sytuacji:

  1. Rażąca nieprzejrzystość finansów

  2. Malwersacje

  3. Łapówkarstwo polityczne 

  4. Uznaniowość opłat za śluby, chrzty, pogrzeby

  5. Nieopodatkowana taca 

  6. Wymuszana kolęda 

  7. Brak jednolitego, centralnego rejestru kościelnych osób prawnych – nie ma jednego kościoła, są tysiące podmiotów, co ułatwia kościołowi unikanie odpowiedzi na pytanie o wielkość i strukturę przychodów

  8. Kościół rzymskokatolicki to największy prywatny posiadacz ziemski w Polsce; jest uprzywilejowany przy nabywaniu ziemi, choć nie uprawia roli; za to poddzierżawia ziemię rolnikom, czerpiąc z tego korzyści; 

  9. Krk w zakresie swojej działalności statutowej jest prawie całkowicie zwolniony z podatku dochodowego, cieszy się przywilejami finansowymi niespotykanymi w przypadku żadnych innych podmiotów będących uczestnikami obrotu gospodarczego, jak choćby zwolnienie z obowiązku prowadzenia rachunkowości, czy sprawozdawczości

  10. Ubezpieczenia społeczne kleru są opłacane z budżetu państwa

Proponowane rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym:

Wprowadzenie podatku kościelnego, który będą odprowadzać wyłącznie członkowie danego kościoła definiujący się jako tacy w świeckiej procedurze.

EL

Ewa Lipińska Wed 7 Apr 2021 5:44AM

Domagać się należy wykształcenia kleru od Episkopatu po wikarego w "Kociej Wólce". Pozbawieni sprawiania posługi z wiernymi mają być takie osoby typu (księdza) Michała Woźnickiego z Poznania (jego zachowanie w 29-03-2021 w Sądzie).

DM

Dariusz Michniak Wed 7 Apr 2021 7:20AM

Zdecydowanie źle

Dlaczego świeckie państwo ma się zajmować kwestią finansowania kultów? I jeszcze zmuszać (!) do opłat obywateli. Może ktoś chce uczestniczyć w obrzędach za darmo? Niech apłani sprzedają bilety, wejściówki, czy co tam wymyślą.

J

Jan53 Wed 7 Apr 2021 6:13AM

Zdecydowanie dobrze

Nareszcie członkowie kościoła będą finansowali swój kościół. Ci co nie deklarują przynależności do kościoła mogą finansować np. pomoc bezdomnym zwierzętom (co robię od ponad 20 lat)

EL

Ewa Lipińska Wed 7 Apr 2021 5:46AM

Zdecydowanie dobrze

Kontrola finansów kościelnych przez Urząd Skarbowy jest konieczna i odprowadzanie podatku państwowego, ale przez kler w wysokości jaki odprowadzają wszyscy obywatele państwa.

K

Kasia Fri 12 Mar 2021 10:03AM

Raczej źle

Karanie za udzial w grupie wyznaniowej raczej nie jest dobrym pomyslem. Chyba ze przyswieca temu jakas idea w szerszym znaczeniu (ale nie jest to klarownie tu zdefiniowane).

EK

Edward Kasalovitz Thu 11 Mar 2021 10:48AM

Zdecydowanie dobrze

Jak najbardziej! Sprawdza się doskonale w państwach protestanckich i luterańskich, sprawdzi się i w katolickim.

LD

Lucyna Dąbrowska-Ożóg Tue 9 Mar 2021 8:14PM

Zdecydowanie dobrze

Każdy wyznawca może poprzez odpis od swojego podatku utrzymywać swój kościół i żadnych innych pieniędzy.

D

Dorota Tue 9 Mar 2021 9:32AM

Zdecydowanie dobrze

Dzięki podatkowi kościelnemu osoby nieidentyfikujące się z kościołem katolickim nie byłby by zmuszane finansowania jego działalności poprzez wykorzystywanie na ten cel płaconych przez nich podatków.

M

Maria Sat 6 Mar 2021 12:45PM

Raczej źle

Nie uważam, by należało jakąkolwiek grupę społeczną obciążać specjalnymi podatkami, w sposób negatywny czy pozytywny ją tym samym "wyróżniając". Myślę, że ewentualnie będzie to można rozważyć, jeśli najpierw zaczną płacić podatki tak samo jak reszta obywateli.

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 9:22AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Wprowadzenie podatku kościelnego, który będą odprowadzać wyłącznie członkowie danego kościoła definiujący się jako tacy w świeckiej procedurze."? Closed Wed 7 Apr 2021 9:02PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 77.3% 17 TK A R JG DU EK EL K E J LD K D BS A K P
Zdecydowanie źle 9.1% 2 DM AL
Raczej źle 9.1% 2 K M
Raczej dobrze 4.5% 1 P
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

22 of 23 people have participated (95%)