Loomio
Thu 20 Aug 2015 7:23PM

Yhtäköyttä-projektin hyväksyminen

RM Raimo Muurinen Public Seen by 235

OKFFI haki THL:n johdolla ja yhdessä Oxford Researchin kanssa Valtioneuvoston kanslialta rahoitusta Yhteiset tietokäytännöt tutkimuksessa ja päätököksenteossa (YHTÄKÖYTTÄ) -tutkimushankkeelle toukokuussa 2015. VNK myönsi hankkeelle 150 000 euroa. Osoitteessa http://okf.fi/yhtakoytta löytyvät hankkeen perustiedot. Ehdotan, että hallitus päättää käynnistää projektin.

RM

Poll Created Thu 20 Aug 2015 7:27PM

Hyväksytään esitys Yhtäköyttä-projektin perustamisesta. Closed Thu 27 Aug 2015 2:54PM

Outcome
by Antti Jogi Poikola Tue 25 Apr 2017 5:23AM

Sähköpostipäätöstä ei syntynyt (tärkeää keskustelua kuitenkin), joten siirretään päätösasiaksi hallituksen livekokoukseen.

Tällä päätöksellä projektipäälliköksi nimetään Raimo Muurinen.

OKFFI neuvottelee hankekumppaneiden kanssa tarkemmin työnjaosta ja aikataulusta. Hankkeen on määrä alkaa elo/syyskuun -vaihteessa ja se loppuu joulukuussa 2016. OKFFI:n työosuus on hakemuksen mukaan 4 htk + yleiskulut. OKFFI:n on tehtävä hankekumppaneiden kanssa konsortiosopimus, ja hanke tekee VNK:n kanssa hankesopimuksen. Hanke ei synnytä OKFFI:n sisällä työkustannuksia ilman, että niiden etupainotteinen rahoitus on järjestetty.

Results

Results Option % of points Voters
Agree 71.4% 5 JP TT AJP IP LS
Abstain 14.3% 1 MH
Disagree 0.0% 0  
Block 14.3% 1 JN
Undecided 0% 24 MK OK JK OKF SM RM TT TR L KA SÅ RP EH AK AS MS JPE LS PA HL

7 of 31 people have voted (22%)

TT

Tarmo Toikkanen
Disagree
Fri 21 Aug 2015 4:59AM

Hankkeen budjetissa on yleiskulut 20% laskettu palkkasummista. Yleiskulut on laskettava koko saadusta rahoituksesta. Voinet Raimo tehdä korjatun budjetin nopeasti.

TT

Tarmo Toikkanen
Agree
Sat 22 Aug 2015 5:31PM

OK, hyvä että yleiskulut saadaan meidän peruskuvion mukaisesti menemään.

JN

Jussi Nissilä
Block
Mon 24 Aug 2015 12:26PM

Ko. kommenttini yllä.

MH

Mika Honkanen
Abstain
Mon 24 Aug 2015 7:57PM

Nyt on kalenterissa sen verran muuta, että en ehdi perehtymään tähän. Olen tälläkin viikolla käyttänyt OKF:ään paljon enemmän kuin "luottamustoimeen" tulisi käyttää.

TT

Tarmo Toikkanen Fri 21 Aug 2015 5:04AM

Hankkeiden rekrytoinnit on tehtävä OKFFI:n avoimuusperiaatteiden mukaisesti. Hankesuunnitelmassa luetellaan tällä hetkellä työntekijöinä Teemu Ropponen ja Raimo Muurinen. Saisimmeko nähtäväksemme linkit avoimiin työnhakuilmoituksiin, saatuihin hakemuksiin sekä päätösperusteluihin?

Rekrytointiohjeistus on käytäntöjen tasolla vähän vaiheessa, mutta avoin rekrytointi on jo Raimonkin vuosien ajan edellyttämä periaate, josta ei liene syytä joustaa:
https://docs.google.com/document/d/1s3gj2IJv5blZkqdVO0eFT8l0GP0zwJBlx_1x9md_hyc/edit#heading=h.87uu487e53no

Jos avointa rekryä ei ole tehty, se pitää tietenkin tehdä asap. Samoin jos projektipäällikkö nostaa palkkaa työstään (monessa OKFFI:n projektissa projektipäällikkö toimii pro bono -meiningillä), on tuo paikka laitettava avoimeen hakuun.

TT

Tarmo Toikkanen Fri 21 Aug 2015 5:10AM

Budjetti on melko ylimalkainen, tehty koko 150k€:n ja koko hankkeen tasolla. OKFFI:n kannalta olisi kiva saada breakdown, eli mihin työtehtäviin palkkarahat on tarkoitus käyttää missäkin suhteessa.

RM

Raimo Muurinen Fri 21 Aug 2015 9:35AM

Yleiskulut: Budjetti tosiaan on tarkoituksella tehty tuolla tarkkuustasolla. Hanke on työvoimavaltainen (eikä esimerkiksi ostopalvelu/alihankinta) ja työvoimakustannukset on jaettu tutkimussuunnitelman palkkaerittely-luvussa organisaatioittain. Hankkeen yleiskulut on itse asiassa laskettu hakemuksessa THL:n 74% kertoimen mukaisesti sivukulullisista palkkasummista. Tein nyt breakdownin Google-spreadsheetiin. OKFFI:n 20% yleiskuluksi tulisi 7697€. Hankkeen yleiskulumarginaaliksi tulee melko turvallinen 8671€.

RM

Raimo Muurinen Fri 21 Aug 2015 9:55AM

Rekrytoinnit:

Hakemusta onkin tehty tähän asti pro bono, omalla riskillä, rekrytoituminen toiveena, joka on toinen rahoitushakuihin liittyvä periaatteemme.

Project manual: "Projektien rahoitushakemuksissa, provision sijaan ehkä "tekemisen ilo" ja myöhemmin itse projektista saatava palkka pitäisi olla oikeampi korvaus kuin "myyntimiehen bonus" (provikkapalkkio). Onko rahoitushakemuksen tekijällä “oikeus” työpaikkaan projektissa, jos se toteutuu - tämä olisi varmaan ihan reilua. "

Rahoitushaku on edellyttänyt työntekijöiden nimeämistä, sillä VNK noudattaa paitsi pätevyys- myös sopivuusperiaatteita asiantuntijavalinnoissaan.

Paikat voidaan laittaa avoimeen hakuun, mutta muutosten kohdalla rahoittajilta ja hankekumppaneilta pitäisi saada hyväksynnät näihin. Käytännössä tekijän löytäminen sille prosessille voi olla problemaattista.

Pitäisikö tulkita niin, että projektien työpaikkoihin avoimen rekrytoinnin periaatetta pitää noudattaa jo rahoituksenhakemisvaiheessa? Kun hausta kerrotaan avoimesti ja toivotetaan kaikki kiinnostuneet mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on avoimuusperiaate toteutunut vielä tarkoituksenmukaisemmin.

Tässä yhteydessä vielä tosin pitää huomioida, että THL:n yhteydenotto / kutsu OKFFI:lle mukaan omaan rahoitushakuunsa saatiin sähköpostilla 27.4. Reilua viikkoa myöhemmin 7.5. hankkeen perustiedot julkaistiin kaikille avoimessa perusinfodokumentissa.

RM

Raimo Muurinen Fri 21 Aug 2015 10:00AM

Mitä mieltä muut ovat -laitetaanko paikat avoimeen hakuun? Laitan ilmoituksen jos vaikuttaa, että se saa kannatusta.

TT

Tarmo Toikkanen Fri 21 Aug 2015 10:23AM

Todennäköisesti alustavasti nimetyt henkilöt ovat ne parhaat hakijat, mutta onhan teoriassa mahdollista, että avoin haku tuottaa vielä parempia. Se tuskin rahoittajaa haittaa, jos luvattua parempaa on tarjolla.
Joka tapauksessa, avoin haku olisi hyvä tehdä vähintään siksi, ettei kukaan pääse syyttämään OKFFI:n toimintaa omien kaverien palkkaamisesta.

AJP

Antti Jogi Poikola Fri 21 Aug 2015 1:56PM

Kaikkien paikkojen avoimeen hakuun laittaminen on problemaattista, avoimuusperiaate on tärkeä. Pitää löytää ideaalin ja käytännön balanssi. Kaikissa hankkeissa vähintään pitää olla avoin osallistumiskutsu jolloin asiasta kiinnostuneet pääsevät messiin. Hankehyväksymisvaiheessa ei muutenkaan päätetä vielä sitovasti palkkauksista, nimetään vaan vastuullinen projektipäällikkö. Työsopparit hyväksyy hallitus aina eriksee.

AJP

Antti Jogi Poikola Fri 21 Aug 2015 2:17PM

Avointa rekryä on muutenkin mahdoton tehdä ennen, kuin projekti käynnistyy. Nyt nimetyt henkilöt eivät siis definitiivisedti ole vielä työntekijöitä. Voisi tämän hankkeen kanssa jumppia tuon avoimen rekrypolitiikan käytännön toteutuksen niin että toimii myös käytännössä eikä vain ideaalimaailmassa.

MH

Mika Honkanen Mon 24 Aug 2015 9:08AM

Katson tätä huomenna läpi. Tämä päivä menee muissa töissä. Yksikin huono projekti voi pahimmillaan kaataa koko yhdistyksen, joten siksi valmistelussa kannattaa olla tarkkana. Samalla projekti mietitään kunnolla läpi riskeineen päivineen. Haluaisin kuulla vielä Jussin kommentit tästä. Jussi on hallituksen jäsenistä parhaiten perehtynyt tähän -- tai ainakin näin oletan.

JN

Jussi Nissilä Mon 24 Aug 2015 12:26PM

Mielestäni tässä on pari periaatetta, joista pitäisi saada linjaus ennen kuin voidaan päättää projektin käynnistämisestä ehdotuksen mukaisesti. Näitä ovat:

a) Voiko projektipäällikkö ns. palkata itse itsensä projektiin? Omaksi mielipiteekseni on muotoutumassa, että ei voi, koska tämä voi aiheuttaa eturistiriidan projektin ja ko. henkilön välille. Eli omasta mielestäni rahasta ja palkkauksesta pitäisi päättää joku muu kuin palkattu henkilö. Kyseessä on kuitenkin OKFFI:n sisällä tapahtuva toiminta eikä oma yritystoiminta, jossa kukin saa tehdä niin kuin parhaakseen näkee ja kantaa siitä vastuun.

b) Onko avoimen rekrytoinnin periaate tärkeämpi kuin esim. yksittäisen hankkeen lähtökohtien noudattaminen? Yhtäköyttä-hankkeessahan hankehakemusvaiheessa esitettiin. ns. parhaina käytettävissä olevina asiantuntijoina Teemua ja Raimoa. Hankkeen sidosryhmät odottanevat, että nämä kaksi henkilöä myös hankkeessa näkyvät ja muutokset pitää hyväksyttää VNK:n asettaman ohjausryhmän toimesta. Itse olisin sitä mieltä, että tällaisessa tapauksessa projekti on "voitettu" näiden asiantuntijoiden myötä ja pitäisi pyrkiä antamaan sitä mitä on luvattu - ja tilanne siis on eri, jos mitään asiantuntijoita ei ole nimetty.

Noista tuohon auki kirjoitetuista omista mielipiteistäni voidaan johtaa, että itse ehdottaisin sitä että Teemu olisi tässä projektipäällikkönä ja Raimo palkattaisiin suoraan asiantuntijaksi hankkeeseen (kunhan sopimukset ja budjetti on hyväksytty konsortiossa).

Mutta kyse on tosiaan mielestäni sen verran isoista periaatekysymyksistä, että en haluaisi niitä tässä henkilöidä tai sitoa tämän hankkeen kohtaloon, vaan saada periaatetason linjauksia. Pyytäisinkin hallituksen jäseniä tarkastelemaan tätä tästäkin näkökulmasta ja esitän pientä aikalisää.

AJP

Antti Jogi Poikola Mon 24 Aug 2015 12:57PM

Projektien palkkauskäytännöt nyt ensi hallituksen esityslistalla: http://okf.fi/okf.fi/boardmeeting-11-2015

Pohjaehdotukseni on, että avoimesta rekrystä pidetään kiinni muilta osin, paitsi jos hakemusvaiheessa on jo kiinnitetty nimettyjä henkilöitä projektiin (usein hakemus rakennetaan tiettyjen henkilöiden osaamisen varaan). Tällöin kuitenkin on olennaista, että hakemus itsessään on valmisteltu avoimesti.

Mielestäni tämä Yhtäköyttä on hyvä kohde rekrykäytäntöjen miettimiseen (ideaali ja käytäntö yhteen sovittaen). Jos todetaan esim. ettei avointa rekryä pseudomielessä tarvita silloin jos avoimesti valmistellussa hakemuksessa on jo nimetty henkilöitä, niin tätä voidaan mielestäni hyvin noudattaa myös tämän Yhtäköyttä kanssa.

Se, onko Teemu vai Raimo projektipäällikkö on enemmänkin mielestäni hankkeessa mukana olevan valmistelutiimin (tässä tapauksessa lähinnä Raimo, Teemu ja Jussi) päätös.

Minun puolestani voidaan hyväksyä nyt tai hallituksen kokouksessa.

MH

Mika Honkanen Tue 25 Aug 2015 6:57AM

Ajattelin – valinnasta riippumatta – lisätä tälläisen tuonne projektikäsikirjaan...

Projektipäällikön valinnassa tulee huomioida, että yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta kouluttaa projektipäällikköä työtehtäväänsä. Yhdistyksellä ei ole siihen yksinkertaisesti resursseja. Rekrytoinnissa on hyvä suosia sellaisia henkilöitä, joilla on aiempaa työkokemusta projektipäällikön työtehtävästä. Muuten riskinä on se, että projektipäällikkö kokee, ettei saa riittävästi tukea / apua tai projekti ei onnistu optimaalisella tavalla. Projektipäällikön tehtävät ovat aina haasteellisia työtehtäviä, jossa pitää hallita muun muassa aikataulutus, suunnittelu, talous ja resurssienhallinta itsenäisesti.

RM

Raimo Muurinen Tue 25 Aug 2015 3:41PM

Rekrytointien avoimuus:

näennäisesti avoin rekryprosessi, jossa valinnat tiedetään etukäteen, olisi avoimuuspesua, joka on avoimuuden tarkoituksen eli käytännöllisten hyötyjen vastaista. Nimenomaisesti käytännöllisyys, pragmaattisuus, ei fundamentaalisuus, on se mitä tässä pitää noudattaa. Tässä tapauksessa ei pidä järjestää avointa rekryä, koska VNK on edellyttänyt hakemuksissa työntekijöiden nimeämistä ja THL, pyydettyään ne OKFFI:ltä, on ne toimittanut.

OKFFI ei ole tässä prosessissa noudattanut lähtökohtaista avoimuutta välttämättä erityisen hyvin (esimerkiksi kertomalla asiasta somessa) vaan THL:n yhteydenoton jälkeen hanketta on valmisteltu n. kaksi viikkoa suljetusti sähköpostissa -operatiivisena toimintana, joka on hyväksytty käytäntömme. Kuitenkin 7.5., yhtä päivää ennen kun THL lähetti hakemuksen (8.5) VNK:lle, Jussi N loi perustiedot-dokumentin, joten tieto hakemuksesta on ollut avoimena. Muotovaatimukset täyttyvät, mutta käytännössä avoin mahdollisuus vaikuttaa hakemuksen valmisteluun ovat jääneet poikkeuksellisen vähäisiksi. Poikkeus johtuu kuitenkin nimenomaan siitä, että OKFFI kutsuttiin mukaan hakemusprosessiin sen loppuvaiheessa, jota hankkeen vetäjä Jouni Tuomisto (THL) ensimmäisessä sähköpostissaan valittelikin. Kaikkia hankkeen tietoja on kuitenkin voinut seurata ja osallistua koko ajan Opasnetissä, jossa Tuomiston johdolla hakemusta on yhteiskirjoitettu avoimesti. Samoin hakemuksen lähettämisestä toukokuusta tai hakemuksen hyväksymisestä kesäkuun alusta nyt elokuun loppuun asti kaikilla kiinnostuneilla on ollut riittävästi aikaa vaikuttaa ja osallistua keskusteluun ja suunnitteluun.

Avoimuuspesu on omiaan inflatoimaan avoimuus-käsitteen arvoa, jonka vuoksi avoimuuspesua pitää ehdottomasti välttää ja mielellään ehkäistä. Opetus tästä OKFFI:lle on, että OKFFI:n pitäisi kirjoittaa oma avoimuuskonseptinsa, joka perustuu funktionaalisille hyödyille, ja lausua se julki sopivan lyhytlinkin kera. Samaan tapaan kuin organisaatioilla voi olla "yleiset ehdot" myyntiin tai hankintatoimeen, meillä voisi olla avoimuuskonsepti, joka selittää miksi tätä työtä teemme. Se olisi meidän lähtökohtamme toimintaan sidosryhmien kanssa.

Vertailun vuoksi, 6aika-toimistolle tehty avoimuuskonsepti http://okf.fi/6aika_avoimuus_tausta

http://fi.opasnet.org/fi_wiki/index.php?title=Keskustelu:Avoin_p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksentekok%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6&action=history

TT

Tarmo Toikkanen Tue 25 Aug 2015 3:46PM

Ei kukaan puhunut keinotekoisesta rekrystä. Jos löytyy parempia tekijöitä, valitaan ne. Se vain ei ole kovin todennäköistä.

Vertailun vuoksi: glam-hankkeissa projektipäällikkö on etukäteen valittu, mutta ei ole nostanut palkkaa lainkaan. ainoa palkkaa nostanut on valittu avoimella rekryllä.

Mielestäni Raimon ehdotus on, että avoimen rekrytoinnin vaatimus poistuu OKFFI:n toimintaperiaatteista.

RM

Raimo Muurinen Tue 25 Aug 2015 4:03PM

Selvennyksen vuoksi: jotta OKFFI-toimintaa on olemassa, siihen pitää olla kannustin. Jotkut ovat ja voivat toimia siinä vapaaehtoisina tai muualta maksetun työajan puitteissa. Samalla kuitenkin pitää olla koko ajan mahdollisuus käyttää OKFFI:tä alustana, "projektikotina", jonka kautta haetaan rahoitusta ja maksetaan palkkoja tehdystä työstä. Pitää olla mahdollisuus hakea projekteja ja myyntiprovision sijaan työsuhde on palkkio riskistä. Projektit haetaan omalla riskillä, poislukien toiminnanjohtaja, jonka tehtäviin se voi kuulua.

Kun rahoitus työlle tulee muualta kuin riskiä ottaneen hakijan ansiosta, eikä sidosryhmistä tai ulkoisista velvotteista muuta johdu, noudatetaan avointa rekryä. Joka tapauksessa lähtökohtainen avoimuus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on ohjenuoramme, koska siitä koituu operatiivista ja ulkoista (yhteiskunnallista) hyötyä. Esimerkiksi sinä Tarmo, Jogi ja Sanna olette käsittääkseni sekä hakeneet itse rahoitusta omalle työpanoksellenne että rekrynneet saadulla rahoituksella (epäitsekkäästi) muita tekijöitä. Se on ideaali, jota kohti meidän pitäisi pyrkiä.

AJP

Antti Jogi Poikola Tue 25 Aug 2015 7:21PM

Tämä on hyvää keskustelua, mutta tässä on nyt kaksi asiaa käsittelyssä:

A) Yhtäköyttä hankkeen hyväksyminen
- ei sisällä definitiivisiä rekryjä, mutta kylläkin projektipäällikön nimeämisen ja ehdotuksia on Raimo ja keskustelussa esille nostettuna Teemu

B) Avoimet tai vähemmän avoimet rekrykäytännöt
- ehdotuksena mm. että avoimen rekryn periaatetta ei sovellettaisi tapauksiin, joissa jo hankevalmistelun aikana on nimetty tekijöitä.

Aiemmin linjasin, että jostain nyt päätetään, niin päätetään kohdasta A ja ja jätetään B seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Hallitukse jäsenistä @jussinissila on nyt blokannut kohdan A päätöksen, joten ellei Jussi halua muuttaa kantaansa (keskiviikon aikana), niin viedään myös kohta A hallituksen kokoukseen.

Käytäntönä on, että Loomiopäätöksinä asioita, jotka ovat riittävän selkeitä ja jos joku hallituslainen on sitä mieltä, että asiasta on parempi keskustella livenä, niin sitten siirretään livekokoukseen.

RM

Raimo Muurinen Wed 26 Aug 2015 12:08PM

Loomio-ehdotusta kannattaa nyt hallituksen enemmistö, mutta Jussi on esittänyt Teemua projektipäälliköksi. Perusteellisten projektiryhmän sisäisten keskustelujen jälkeen tulkitsen projektipäällikkökysymykseen olevan kolme ratkaisuvaihtoehtoa:

I) Ulkoistetaan päätösvastuu hallitukselle:

Jussi pitää blokkauksen Loomiossa voimassa ja hallitus päättää hankkeen hyväksynnästä ja projektipäälliköstä kokouksessaan, koska projektiryhmä ei pääse yksimielisyyteen valinnasta.

II) Hankekumppaneiden roolijaon kannalta selkein vaihtoehto:

Jussi pidättäytyy edustamaan vain Oxford Researchin intressiä ja jäävää itsensä OKFFI:n päätöksenteosta. Päätösprosessi etenee Loomio-esityksen pohjalta.

III) Kompromissi

Mikäli referoin keskusteluamme ja Jussin ja Teemun ehdotusta oikein ja J & T voitte yhtyä tähän:

"Projektipäällikkö vastaa hankkeen hallinnosta ja viestinnästä, ja asiantuntija käyttää päätösvaltaa sisältökysymyksissä."

(Taloudellista päätösvallasta emme ole keskustelleet, joten ehdotan, että siitä päätetään hankkeessa yhdessä.)

Jos edelläoleva on tulkittu oikein, voin muuttaa päätösesitystä niin, että Teemu on esitys projektipäälliköksi ja minä asiantuntijaksi, seuraavilla ehdoilla:

1) Asiantuntijan työpanos on vähintään 51% OKFFI:n osuudesta hankkeen työosuudesta pyöristettynä ylöspäin täyteen htkk:een, mutta kuitenkin vähintään 3 htkk.

2) Hankkeella on työpiste kaikilla hankkeen työntekijöiden kotipaikkakunnilla hankkeen keston ajan hankkeen ja/tai OKFFI:n kustannuksella. Käytännössä tämä tarkottaisi työpöydän vuokraamista soveltuvasta co-working spacesta. Kustannusarvio on 100..150€/kk.

Toivottavasti jollakin näillä ratkaisuvaihtoehdoilla löydetään kaikkia osapuolia tyydyttävä tapa päästä sopuun hankkeen hyväksymisestä ja projektipäällikön valinnasta.

TT

Tarmo Toikkanen Wed 26 Aug 2015 12:19PM

Eikö olisi nyt vain helpointa käynnistää avoin rekry viikon ajaksi? Jos Raimo ja Teemu ovat parhaat henkilöt projektin tekemiseen, se selviää rekryssä ja voidaan edetä hyvillä mielin. Jos taas eivät ole, saadaan paremmat ihmiset projektia tekemään ja huonommilla eteneminen ilman rekryä olisi ollut väärä ratkaisu.
En näe, miten avoin rekry voi haitata ketään tai että se mitenkään heikentäisi projektin läpivientiä.
Pidän kantani vihreänä koska nyt käynnissä olevassa päätösesityksessä ei oteta kantaa palkkauksiin. Eli projektille näytän vihreää valoa, mutta pidän avointa rekryä selkeimpänä tapana edetä siten, ettei tule vääriä viestejä mihinkään suuntaan sisäpiirikuvioista.

TR

Teemu Ropponen Thu 27 Aug 2015 2:38PM

En ole ihan varma, onko kaikkea tätä hyvä käydä Loomiossa (kuormittaako ihmisiä suotta) mutta ihan miten vaan. Vähän menee vatvomiseksi. Sinänsä VNK:lle on "myyty" hanke minun ja Raimon CV:llä ja jotkut muutkin asiat puoltavat tätä ratkaisua.

Ehdotan, että projektiryhmä keskustelee vaihtoehdot vielä, ja tarvittaessa jatketaan hallituksessa - koska keskustelua tuntuu vielä olevan, eikä näin epäselvässä asiassa ehkä pitäisi pidättäytyä Loomio-keskustelussa.

Miinulla ei tietenkään päätösvaltaa asiassa ole.

AJP

Antti Jogi Poikola Thu 27 Aug 2015 3:03PM

Jep suljin nyt esityksen ja siirsin hallituksen kokoukseen, joka on ensiviikolla 3.9. Yhtäköyttä kikc-off on jo maanantaina 31.8. mutta ei anneta tämän nyt häiritä sitä.

Raimon esittämistä vaihtoehdoista III kompromissi kuulosti minun korvaani hyvältä. Jos kolmikko J+T+R pääsee yhteisymmärrykseen ja tekee selkeän esityksen, niin muilla hallituslaisilla on tuskin mitään mukistavaa.

Olennaista on tunnistaa, että Raimolla on hyvä draivi ja halu tehdä hommia käytännössä. Teemulla on laajat verkostot ja hyvä luottamus yhteistyöverkossa.