Loomio
Wed 24 Feb 2021 9:54PM

Żądamy równości małżeńskiej oraz związków partnerskich!

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 15

Żądamy równości małżeńskiej wraz z adopcją dzieci — związek małżeński powinien móc być zawarty przez dwie osoby różnej lub tej samej płci. Dziecko powinno mieć prawo do bycia adoptowanym/przysposobionym przez małżonków – bez względu na ich płeć.

Równolegle do instytucji małżeństwa musi zacząć funkcjonować instytucja związku partnerskiego  dostępnego dla par tej samej i różnej płci. Związek partnerski ma regulować prawa i obowiązki osób w nim pozostających, w tym zwłaszcza sytuację majątkową, alimenty i dziedziczenie.

Z przewidzianych w ustawie o leczeniu niepłodności usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego mogą korzystać osoby pozostające w związkach partnerskich i małżeńskich bez względu na płeć oraz osoby samodzielne.


Rozwiązania krótkoterminowe:

 • Samorządy należy zobligować do dokonywania transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw (dostosowania do tego formularzy urzędowych) zawieranych przez pary osób tej samej płci dokładnie na tej samej zasadzie, jak dokonywane są transkrypcje aktów małżeństwa par różnopłciowych. Małżeństwo zawarte za granicą to małżeństwo ważne i o ile każde państwo ma margines swobody przy przyjmowaniu równości małżeńskiej na swoim terytorium, to takiego marginesu swobody żadne państwo nie ma w wypadku małżeństw już zawartych. Za granicą żaden „porządek prawny” / państwo nie jest w władny(-e) zdelegalizować stanu, który istnieje / jest legalny; czyli formalnie, legalnie zawartego za granicą małżeństwa, gdy zawierają je dwie dorosłe osoby (niezależnie od ich płci) zgodnie ze swoją wolą. Nie państwo w systemie demokratycznym decyduje jak kto „ma kreować” swoje życie prywatne i rodzinne, lecz niezależne, dorosłe, wolne jednostki zgodnie z prawami człowieka.

  W związku z tym małżeństwa zawarte za granicą powinny obowiązywać te same reguły, co małżeństwa zawarte w kraju, w tym:

 1. Możliwość wspólnego rozliczania się (PIT) przez pary prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (niezależnie od płci osób prowadzących gospodarstwo domowe) niezwłocznie również dla małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą (po pełnym roku kalendarzowym wspólnego życia od dnia zawarcia małżeństwa);

 2. Włączenie do tzw. „zerowej grupy” podatkowej przy obliczaniu podatku od darowizn i spadków osób tej samej płci pozostających w stałych związkach.

 3. Umożliwienie parom osób tej samej płci objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera / partnerki w ramach ubezpieczenia członka rodziny.

 4. Wypłacanie świadczenia za czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim na rzecz chorego członka rodziny dla partnerki / partnera tej samej płci.

 • Państwo nie może uniemożliwiać zawierania związków małżeńskich poza jego granicami, odmawiając wydawania koniecznych do tego dokumentów.

Konieczne jest wydawanie przez polskie urzędy stanu cywilnego zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa za granicą bez kierowania się przy tym jakimikolwiek ideologicznie przesłankami (każda osoba pozostająca w stanie wolnym ma pełne prawo — zgodnie ze swoją wolą   zawrzeć małżeństwo z drugą osobą stanu wolnego, także gdy jest ona tej samej płci i chce / chcą one tego dokonać za granicą).

 • Stworzenie rekomendacji dotyczących procedur in vitro oraz innych procedur alternatywnego zapłodnienia, które umożliwią osobom nieheteronormatywnym dostęp do tych procedur w ramach istniejącego prawa.

 • Umożliwienie i ujednolicenie w całym kraju procedury zmiany nazwiska na podstawie ustawy o zmianie imion i nazwisk partnerkom / partnerom tej samej płci, pozostającym w stałym związku, na ich wniosek złożony w USC.

Rozwiązania długoterminowe:

 • Projekt ustawy o równości małżeńskiej złożony w Sejmie. Projekt ustawy o związku partnerskim będący podstawą do dalszych prac, złożony w Sejmie (projekt z 24 kwietnia 2018 r. wraz z projektem ustawy wprowadzającej ustawę o związku partnerskim).

 • Postulujemy, by wszystkie opisane przez nas wyżej prawa dotyczyły zarówno małżeństw jak i związków partnerskich.


Poniżej możesz:

 • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

 • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:40AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Samorządy należy zobligować do dokonywania transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw (dostosowania do tego formularzy urzędowych) zawieranych przez pary osób tej samej płci..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:16PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 8 KAF JG PK MS M KG M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

7 of 8 people have voted (87%)

KG

Karolina Grochal Sun 28 Feb 2021 10:48PM

Zdecydowanie dobrze

Musi być możliwe potwierdzenie stanu faktycznego, niezależnie od niemożliwości zawarcia związku małżeńskiego w Polsce.

Item removed

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:44AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Państwo nie może uniemożliwiać zawierania związków małżeńskich poza jego granicami, odmawiając wydawania koniecznych do tego dokumentów."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:16PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 8 KAF JG PK MS M KG M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

7 of 8 people have voted (87%)

KG

Karolina Grochal Sun 28 Feb 2021 10:49PM

Zdecydowanie dobrze

To bardzo podstawowy postulat, nie powinno byc problemu z jego zrealizowaniem.

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:45AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Stworzenie rekomendacji dotyczących procedur in vitro oraz innych procedur alternatywnego zapłodnienia, które umożliwią osobom nieheteronormatywnym dostęp do tych procedur w ramach istniejącego prawa."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:16PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 85.7% 6 KAF PK MS M M
Ani dobrze, ani źle 14.3% 1 KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

6 of 7 people have voted (85%)

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:47AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Umożliwienie i ujednolicenie w całym kraju procedury zmiany nazwiska na podstawie ustawy o zmianie imion i nazwisk partnerkom / partnerom tej samej płci, pozostającym w stałym związku, na ich wniosek złożony w USC."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:16PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 80.0% 4 KAF PK MS M
Ani dobrze, ani źle 20.0% 1 KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have voted (83%)

KG

Karolina Grochal Sun 28 Feb 2021 10:52PM

Ani dobrze, ani źle

Z jednej strony dobry pomysł, z drugiej strony od tego powinny być związki partnerskie i małżeństwa więc nie wiem czy jest sens przyznawanie nam małych ułatwień, dzięki którym potem będziemy słuchać że wszystko co chcemy załatwimy w urzędzie de facto bez formalnego związku.

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:48AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Projekt ustawy o równości małżeńskiej złożony w Sejmie..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:16PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 9 KAF M JG PK MS M KG M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

8 of 9 people have voted (88%)

KG

Karolina Grochal Sun 28 Feb 2021 10:52PM

Zdecydowanie dobrze

nic dodać nic ująć - tylko równość

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:17AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Postulujemy, by wszystkie opisane przez nas wyżej prawa dotyczyły zarówno małżeństw jak i związków partnerskich."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:18PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 77.8% 7 M JG PK MS M M
Ani dobrze, ani źle 11.1% 1 KG
Raczej dobrze 11.1% 1 KAF
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

8 of 9 people have voted (88%)

M

Maria Wed 10 Mar 2021 1:07PM

Zdecydowanie dobrze

Różnice między małżeństwami a związkami partnerskimi mają charakter czysto formalny, a to dla relacji dwojga ludzi nie jest najważniejsze.