Loomio

6ª Enmienda al informe sobre las plataformas: APROBADA

MS Manu Sánchez Public Seen by 134

Paula Quinteiro

Adaptación da frase:

escolleuse que nas primarias cada votante só puidera votar a 6 candidatos/as para as 27(+3suplentes) que conformaran a listaxe final (pág. 1)

ao que se decida na asemblea da Marea do xoves 19, porque hai unha proposta de aumentar a 8 as persoas que se poden votar e hai a posibilidade de que se incorpore o método Dowdal (voto ponderado).