Loomio

Temat: PRZYWRÓCENIE ŁADU KONSTYTUCYJNEGO. Rozwiązania krótkoterminowe

S Strajk Public Seen by 21
 • Zaburzenie trójpodziału władzy poprzez:

  o      Całkowite podporządkowanie polityczne Trybunału Konstytucyjnego obozowi rządzącemu oraz pozbawienie tego organu właściwej kompetencji konstytucyjnej – władza przykrywa swoje bezprawie legislacyjne poprzez działalność przejętego Trybunału Konstytucyjnego, który chroni obecnie władzę (a nie obywateli) i żyruje jej bezprawne działania, co jest całkowitym zaprzeczeniem jego konstytucyjnej roli;

  o      Całkowite podporządkowanie polityczne prokuratury i pozbawienie jej roli oskarżyciela publicznego na rzecz wykonawcy poleceń obozu rządzącego,  prześladowanie prokuratorów, którzy trzymają się litery prawa;

  o      Łączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości;

  o      Łączenie funkcji poselskiej z funkcją prokuratorską (Prokuratora Generalnego);

 • Ograniczanie praw samorządów na rzecz centralnego sterowania państwem.Rozwiązania krótkoterminowe:

 1. Rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości powinno się odbyć poprzez zmianę ustawy łączącej te stanowiska, z niezbędnymi korektami poprzednio obowiązującego uregulowania, które wzmocniłyby usamodzielnienie prokuratury od rządzących. Przy okazji konieczne jest gruntowne znowelizowanie, a w zasadzie napisanie od nowa ustawy Prawo o prokuraturze (z 2016 r.), zmiana struktury organizacyjnej i sposobu funkcjonowania tego urzędu jako oskarżyciela publicznego stojącego na straży bezpieczeństwa obywateli (chroniącego społeczeństwo przed przestępczością) i praworządności – tak, aby uniemożliwić w przyszłości polityczne wykorzystywanie prokuratury, przynajmniej w tak skrajnie patologiczny sposób, jak w ostatnich latach.

   

  Prokuraturę trzeba praktycznie zbudować od nowa, aby zapewnić jej niezależność, bezstronność i realizację ustrojowej roli, czyli stania na straży praworządności i roli publicznego oskarżyciela (a nie partyjnego strażnika interesów władzy i „policji politycznej” przeciwko jej przeciwnikom).

 2. Usunięcie tzw. dublerów z Trybunału Konstytucyjnego i zaprzysiężenie prawidłowo powołanych w 2015 roku trzech sędziów TK (ewentualnie wybranie nowych, legalnych sędziów jeśli ta trójka zrezygnuje); doprowadzenie do prawidłowego powołania Prezesa TK – kandydatów wskazuje Zgromadzenie Ogólne sędziów TK uchwałą podjętą większością głosów.

 3. Art. 194 Konstytucji przewiduje, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Konstytucja nie mówi natomiast, jaką większością ma ten wybór zostać dokonany. W ramach ustawy ustrojowej o TK (zwykła ustawa) można zatem ustalić, że wybór członków TK musi nastąpić większością kwalifikowaną, a zatem albo 3/5 głosów w Sejmie (276 głosów), albo 2/3 (czyli 306 głosów). To z pewnością utrudniłoby wybór stricte politycznych sędziów, bardzo uzależnionych od większości rządowej.

  W ustawie o TK można dodatkowo zaostrzyć kryteria wobec kandydatów na sędziego TK, np. wymóg posiadania określonego doświadczenia oraz dorobku zawodowego czy akademickiego, ponieważ Konstytucja mówi o „osobach wyróżniających się wiedzą prawniczą”.


Poniżej możesz:

 • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

 • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

Item removed

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 7:35PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości oraz gruntowna nowelizacja ustawy o prokuraturze"? Closed Fri 19 Mar 2021 7:02PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:06PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 8 M JG PK AW A BS RJ Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

8 of 9 people have participated (88%)

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 6:13AM

Zdecydowanie dobrze

ZIOBRO NAJLEPRZYM DOWODEM

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 7:36PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Usunięcie tzw. dublerów z Trybunału Konstytucyjnego i zaprzysiężenie prawidłowo powołanych w 2015 roku trzech sędziów TK"? Closed Fri 19 Mar 2021 7:02PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:07PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 8 M JG PK AW A BS RJ Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

8 of 9 people have participated (88%)

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 6:20AM

Zdecydowanie dobrze

PRZYWRACANIE NORMALNOŚCI. ( NIE ZAPOMINAĆ O PIOTROWICZ, PAWŁOICZ, i INNYCH - czy spełniają wymogi sędziego TK)

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 7:38PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Ustalenie w ramach ustawy ustrojowej o Trybunale Konstytucyjnym, że wybór członków TK musi nastąpić większością kwalifikowaną"? Closed Fri 19 Mar 2021 7:01PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:07PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 85.7% 6 M JG PK A BS Z
Raczej dobrze 14.3% 1 RJ
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

7 of 8 people have participated (87%)

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 6:26AM

Zdecydowanie dobrze

WYBÓR NAJLEPSZYCH. Przy zachowaniu spełniania kryteriów kandydata do TK

BS

BEATA S-K Mon 15 Mar 2021 8:59PM

Zdecydowanie dobrze

Nawet większością 2/3 .

JG

Jacek Golab Thu 18 Feb 2021 4:13PM

Nie mniej jednak czeka Nas walka. Wyjścia są dwa:

 1. Miliony strajkujących na ulicach, masowo okrążać sejm, senat i inne instytucje państwowe.
  Może przed wizją i naciskiem tak ogromnej ilości ludzi przeciwstawiających się PiS, ulegną i poddadzą się do dymisji.
  2. Jeśli nie. Czeka nas siłowe rozwiązanie.

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 6:50AM

PRZYKRE - ALE MASZ RACJĘ

TRZECIE WYJŚCIE

I. CAŁA OPOZYCJA WSPÓLNIE IDZIE DO WYBORÓW POD HASŁAMI:

 1. WYBIERAMY SEJM PRZEJŚCIOWY ( 3mc. rok, MAXYMALNIE NAJKRUTRZY);

 2. PRZYWRACAMY NORMALNOŚC, PORZĄDEK KONSTYTUCYJNY Z DNIA...;

 3. ROZLICZAMY WINNYCH;

 4. WPROWADZAMY ZABEZPIECZENIA -METODY OBRONY DEMOKRACJI.

 5. OGŁASZAMY PONOWNE DEMOKRATYCZNE WYBORY ad 1.

ALE TO CHYBA UTOPIA

Load More