Loomio
Tue 5 Nov 2019 3:19PM

Reaction electronic prescription

LM Lander Meeusen Public Seen by 27

On the website for Knack I read that the government is planning to abolish the paper presciptions for medication. Aside from the practical problems, this would create privacy issues. Moreover I feel we should say something about the work of lobbyists in this policymaking and the lack of citizen participation. I think we are against this as a Pirateparty. Jelle suggested to write an official reaction. I don't have the time or knowhow for this. Is anyone interested?

About the practical issues:
"Papieren voorschriften maken het makkelijker om het overzicht te bewaren. Zeker kwetsbare mensen weten regelmatig niet welke voorschriften ze hebben en wat ze nog moeten kopen. Met hen wordt te weinig rekening gehouden.
...
Het lobbywerk van de internetapotheken speelt een belangrijke rol. In België zijn er momenteel geen internetapotheken voor voorschriftplichtige geneesmiddelen, maar als het papieren voorschrift helemaal wegvalt, zijn die veel makkelijker op te starten. Je kan daar als maatschappij voor of tegen zijn, maar op zijn minst moet de discussie gevoerd worden. Dat gebeurt te weinig."

About Privacy:
"Maar wat als partners die al jaren medicijnen voor elkaar komen halen, plots in een echtscheiding verwikkeld zijn? Hoe kan een apotheker dat weten en hun privacy respecteren? In Nederland zijn daarmee al problemen geweest. Daarom vragen Nederlandse apothekers een mandaat voor ze iemand anders medicijnen meegeven. Dat creëert echter veel administratie, terwijl men net het papier wil laten verdwijnen.'
...
Bovendien is het onduidelijk wie er allemaal een dossier kan inzien. In theorie moet een zorgverlener je toestemming hebben voor hij dat kan of voor hij je gegevens mag insturen. Maar patiënten informeren over zo'n dossier kost tijd en geld, dus dat zal, zeker in ziekenhuizen, vaak impliciet gebeuren. Daardoor dreigen te veel mensen toegang te krijgen tot je gegevens. Helemaal nieuw is dat niet, want ook de ziekenfondsen hebben al lang veel informatie over het geneesmiddelengebruik van individuele patiënten.

In theorie kun je online controleren welke zorgverleners je GFD-dossier kunnen lezen en hen de toegang ontzeggen.

Maar weinig mensen zijn zich daarvan bewust. Bovendien is de website van het GFD erg verwarrend.

De Loof: Je moet digitaal erg geletterd zijn om die gegevens in te zien en aan te passen. Men duwt de digitalisering er zomaar door, zonder goed na te denken over de nadelen. De neveneffecten voor kwetsbare mensen en mensen die in digitale armoede leven moeten beter bewaakt worden. Ook de problemen met de privacy kunnen bijzonder groot zijn. Daar moet veel transparanter over gecommuniceerd worden met de patiënten, ook die zonder smartphone."

The article is in Dutch, I'm afraid (https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/waarom-te-veel-mensen-toegang-dreigen-te-krijgen-tot-uw-medische-gegevens/article-longread-1527653.html?fbclid=IwAR3PMSFOcM3RJgnvakjVQTaTgem33XFxJoMAAJf1r0482QApEhZAEZFM80w&utm_campaign=Newsletter-RNBOCHKN&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-04%2F11%2F2019).

I upload the pdf here.

SF

Simon Fransoo Wed 6 Nov 2019 4:20PM

Ik ben vroedvrouw met voorschrijfrecht. Ik heb het online voorschrijven gebruikt, maar ben terug naar de papieren voorschriften teruggekeerd. Ik zal ook op papier blijven voorschrijven tot de laatste dag dat ik kan en mag.
Op zich is het idee goed, maar de praktijk leerde mij het omgekeerd. Als ik voorschreef moest ik steeds een papiertje afdrukken en deze als nog meegeven met de patiënten. Dat betekende dat als ik iets wou her voorschrijven ik het voorschrift via mail moest verzenden naar de patiënt die het vervolgens moest afdrukken.
Het grote probleem is dat de voorschriften niet allemaal zichtbaar worden voor de apotheek als zij de ID-card inlezen. Sommige voorschriften verschenen enkel als ze de barcode inlazen en er waren er zelf die nooit verschenen. Vandaar dat de apotheek nog altijd een fysiek exemplaar nodig heeft. Ik vraag me dan ook af waar sommige voorschriften bleven.
Verder is het zo dat de meeste voorschrift systemen verwerkt zitten in reeds bestaande medische software. Ik heb meerdere programma's uitgeprobeerd en telkens was het zelfde probleem veel te moeilijk in gebruik (ook al ben ik opgegroeid met de computer en in de digitale wereld) en regelmatig kwamen er foutmeldingen. Blijkbaar mogen/moeten medische software programma's medicatie voorschrijven integreren in hun pakket. En door updates en veranderingen loopt er ook veel mis.
De bedoeling was ook dat alle medicatie automatische in vitalink (medicatie schema) zou komen te staan. Ik heb na 4 maanden vitalink raad te plegen deze tool nooit meer geopend, want ofwel stond de medicatie die ze namen er niet in, ofwel stond er de verkeerd medicatie in. Zo had ik een (ouder) patiënt die volgens het schema elke dag de anti-conceptiepil zou moeten nemen. De menopauze was zelfs al een tijdje gepasseerd bij mevrouw en ze had nog nooit de pil genomen in haar leven.

Een persoonlijke voorstel/mening
Het globaal medische dossier is opzicht een goede vooruitgang voor de zorg van de patiënt. Alle verschillende hulpverleners en disciplines weten wie met wat bezig is. Op die manier moeten er geen onderzoeken dubbel gebeuren zoals een vroedvrouw die een bloedafname doet en de gynaecoloog die hetzelfde onderzoek 2 dagen later doet en de huisarts die het 1 week later bv nog eens het zelfde bloed analyse laat uitvoeren. Ook wordt er sneller een beeld gevormd van een patiënt en fouten vermeden doordat de zorgverleners iets niets wisten. Bv komt de diëtiste sneller te weten dat een patiënt bv diabeet (suikerziekte) is en bv een gastric-bypass (maagverkleining) gekregen heeft.
Uit ervaring weet ik dat er bijna niets in de dossiers staan.

Verder zou het gebruiksvriendelijke zijn moesten alle toepassingen in één software zitten en niet op veel verschillende software zoals het nu is. Elke software wordt op zijn beurt verwerkt in eigen softwarepakketten van privé firma's. Het zou gemakkelijk zijn dat de overheid slechts één software pakket heeft, waar alle toepassingen in zit en deze ook niet wordt uit gespendeerd aan verschillende privé firma's.

Een veilige inlog zou moeten worden voorzien. Dit kan door ID-card lezers. Als eerste de zorgverlener inlogt met zijn ID-card en vervolgens enkel het globaal dossier enkel kan openen met de ID-card van de patiënt. Vanaf de patiënt de ID-card uit de lezer haald het dossier gesloten wordt. De zorgverlener zou wel zonder de ID-card in zijn persoonlijke nota's moeten kunnen. Ook zou er een noodknop moeten zijn één voor dringende medische hulpverlening (M.U.G.) die een samenvatting ziet van de belangrijkste medische zaken. Ook eigen artsen zouden snel moeten een bestaand voorschrift moeten kunnen verlengen, zodat de patiënt niet perse naar de arts moet om nieuwe voorschriften voor medicatie die hij al neemt.

LM

Lander Meeusen Thu 7 Nov 2019 12:54PM

Ik begrijp dat je vooral praktische bezwaren hebt die in principe kunnen aangepast worden. In het artikel komen nog een aantal (eerder) praktische bezwaren aan bod (zoals de bedenkingen bij online-apothekers).

Qua privacy is dit dus ok?

SF

Simon Fransoo Thu 7 Nov 2019 7:51PM

Provacy. Naar mijn gevoel niet.
Gegevens die verdwijnen? Waar komen ze terecht?
Veel bedrijven en dus servers die er tussen zitten. Ik geef een simpel voorbeeld. Ik schrijf iets voor, op mijn pc. Dit gaat naar de server van een medische sofware firma van daar naar de server van de overheid zo naar de server van de software leverancier van de apotheek en zo naar computer van de apotheek.
Veel medische software firma firma's bieden ook software aan voor verzekeringen en ziekenfondsen.
Ik kon ook dossiers openen zonder toestemming van patiënten. Had enkel een naam, geboortedatum en insz-nummer of id-card-nummer.