Loomio

Temat: DOŚĆ REPRESJI WOBEC UCZENNIC, STUDENTEK I NAUCZYCIELI: Przestrzeganie prawa

MM Marta Malesińska Public Seen by 223

W związku z udziałem w Strajku Kobiet manifestowanym poprzez umieszczenie w zdjęciach profilowych symbolu Strajku lub udział w demonstracjach i innych formach protestu, część uczennic, uczniów, studentek, studentów, a także nauczycielek i nauczycieli jest szykanowanych. Przemysław Czarnek potępia uczestniczki i uczestników protestów i nakazuje kuratoriom zbieranie informacji o pracownikach szkół zachęcających do protestów, co służy zastraszaniu protestujących. Uczelniom, które wspierają protest poprzez np. usprawiedliwianie nieobecności w dniu strajku, grozi odebraniem pieniędzy. Jednocześnie niektórzy dyrektorzy, nauczyciele i wykładowcy, zachęceni wypowiedziami ministra, stosują wobec uczennic, uczniów, studentek i studentów represje w postaci wyrzucania lub niedopuszczania do udziału w zajęciach czy gróźb dotyczących obniżenia oceny z zachowania lub przedmiotu.

Stop zastraszaniu!


Rozwiązanie: 
Egzekwowanie przestrzegania obowiązującego prawa.

 • Art. 54 Konstytucji RP, który zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji

 • Art. 53 Konstytucji RP który zapewnia każdemu wolność myśli, sumienia i wyznania

 • Art. 47 Konstytucji RP który stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym

 • Art. 32 Konstytucji RP, który stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny

 • Art. 57 Konstytucji RP, który każdemu zapewnia wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich 

 • Art. 51 Konstytucji RP, który stanowi, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym Art. 1 ustawy Prawo Oświatowe, który stanowi, że system oświaty zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych

 • Art. 6 Karty Nauczyciela, który stanowi, że nauczyciel zobowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka

 • art. 12 Konwencji o ochronie praw dziecka, który gwarantuje swobodę wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach które go dotyczą

 • art. 29 Konwencji o Prawach Dziecka który stanowi: Państwa-Strony są zgodne, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na: a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka; b) rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

 • Preambuła ustawy Prawo Oświatowe, która stanowi, że szkołą winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Obowiązujące przepisy jednoznacznie stoją po stronie osób, które wspierają protesty w różnej formie (udział lub organizacja demonstracji, noszenie symboli Strajku Kobiet, wywieszanie plakatów i flag, wyrażanie swojego zdania na temat protestów podczas dyskusji czy używanie logo Strajku Kobiet w zdjęciu profilowym). Ani uczennice i uczniowie, ani nauczycielki i nauczyciele nie mogą, w świetle obowiązującego prawa być szykanowani za manifestowanie swoich poglądów. Przestrzeganie prawa powinno być egzekwowane. OSK służy pomocą prawną w tym zakresie.


Poniżej możesz:

 • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

 • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze(korzystając z opcji "Komentarz").

MM

Poll Created Sat 19 Dec 2020 2:46PM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania? Closed Fri 15 Jan 2021 10:08PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.8% 47 M RS D B J I IP JG T A BB DU J M K MK JP P D PK
Raczej dobrze 9.7% 6 J DU MW AK M W
Ani dobrze, ani źle 9.7% 6 MM M A JL MG MC
Zdecydowanie źle 3.2% 2 M R
Raczej źle 1.6% 1 PK
Undecided 0% 1 MM

62 of 63 people have voted (98%)

JP

jolanta podbielska Tue 22 Dec 2020 4:31PM

Zdecydowanie dobrze

Wolność ma znaczenie

RF

Renia Franelak Tue 22 Dec 2020 7:13PM

Zdecydowanie dobrze

Dobrze by było, aby i uczniowie i nauczyciele znali te prawa. Moze zamiast religii w szkole, jakies prawoznawstwo wprowadzic i omawiac konstytucje, ustawy i uczyc myśleć i gdzie, czego szukac :)

A

adam Tue 22 Dec 2020 9:59PM

Ani dobrze, ani źle

Niestety, ale ta wladza ma gdzies konstytucje i prawo..

BP

Bartosz Palocha Wed 23 Dec 2020 1:38AM

Zdecydowanie dobrze

Na chwilę obecną trzymanie się litery prawa, to jedyne co można zrobić w czasie, gdy władze państwowe prawo łamią.

PK

Piotr Kaliszek Wed 23 Dec 2020 10:27AM

Raczej źle

To nie jest rozwiązanie :( To, że mamy prawa i tak powinno być - jest jasne. Jak doprowadzić do tego, by były szanowane? Nasza rzeczywistość pełna jest pięknych słów i złych, dyskryminujących czynów - od nauczycieli (oczywiście nie wszystkich) poprzez dyrektorów do ministra.

EL

Ewa Lipińska Wed 23 Dec 2020 11:36AM

Zdecydowanie dobrze

Państwo prawa nie może mieć prawa do represjonowania przedstawicieli edukacji chcących lepszych warunków życia dla swoich uczniów i dla siebie samych.

M

Mateusz Wed 23 Dec 2020 2:54PM

Ani dobrze, ani źle

To nie jest rozwiązanie, ale można te artykuły rozpowszechniać wśród osób, które mogą być zainteresowane

MM

Marek Marzoch Wed 23 Dec 2020 5:34PM

Ani dobrze, ani źle

"przestrzeganie obowiązującego prawa" nie jest rozwiązaniem, a oczywistą oczywistością. mając naprzeciwko urzędników jawnie gwałcących prawo, ciężko jest ich przekonać do jego przestrzegania.

M

Marina Wed 23 Dec 2020 6:34PM

Zdecydowanie źle

Protestować możecie w czasie wolnym i poza szkołą - byleby w zgodny z prawem i niewulgarny sposób!

R

Roman Thu 24 Dec 2020 1:25AM

Zdecydowanie źle

Przestrzeganie prawa jako rozwiązanie??? Przecież to jest coś oczywistego i podstawowego. Zresztą rozwiązanie problemu powinno wskazywać, JAK skłonić do przestrzegania prawa tych, którzy je lekceważą, a nie ograniczać się do stwierdzenia, że prawo powinno być przestrzegane. To nie jest żadne rozwiązanie, to truizm.

AK

Adam Kalbarczyk Thu 24 Dec 2020 11:44AM

Raczej dobrze

Celem powinno być wyegzekwować przestrzeganie tych przepisów od szkół, które je łamią. W fundacji, którą kieruję, konsultujemy się obecnie z prawnikami, jak wymusić zmiany w regulacjach wewnątrzszkolnych, ograniczających wolność wyrażania poglądów przez uczniów. Od trzech dyrektorów lubelskich szkół zażądaliśmy wyjaśnień podsatw prawnych tych ograniczeń w trybie dostępu do informacji publicznej. Gdy wypracujemy model walki z tym łamaniem prawa, opublikuję je także tutaj.

J

Jacek_H Thu 24 Dec 2020 2:33PM

Raczej dobrze

Raczej dobrze, bo nie ma postulatu.

Wiem, że istnieje art. 6 Karty Nauczyciela, ale Kuratoria robią postępowania dyscyplinarne nauczycielom za uczestniczenie w zgromadzeniach. więc postulat by się przydał. np. petycja do ministra w tej sprawie, żeby pokazać ile osób jest za.

JL

Józef Lorski Fri 25 Dec 2020 5:30PM

Ani dobrze, ani źle

Raczej chodzi o wybór metod, które pozwolą się bronić przed represjami i będa w miarę skuteczne. Gwarancje konstytucyjne może i są wystarczajace, ale i one podlegają interpretacjom, o czym świadczą konkretne zapisy w ustawach.

MG

Mateusz Gierszewski Fri 25 Dec 2020 9:20PM

Ani dobrze, ani źle

To nawet nie jest rozwiązanie.

MW

Maciej Wilkoszewski Sun 27 Dec 2020 8:36AM

Raczej dobrze

Ale to nie jest rozwiązanie. Pisowcy też przywołują jakieś artykuły lub paragrafy, motając i kłamiąc, a potem się to wszystko rozmywa w niby dyskusji, zwykle jałowej. Może tylko 54 i 57 razem jako credo nie do dyskusji, dewiza bez żadnego "ale" , hasło-dogmat do wykucia na blachę, zwłaszcza przez funkcjonariuszy, ale tu jestem pesymistą, nie widzę sposobu, bo to dotyczy <102.

MC

Marta Ciesielska Sun 27 Dec 2020 8:14PM

Ani dobrze, ani źle

Chyba trudno będzie zastosować to rozwiązanie, skoro nie mamy na nie za bardzo wpływu. Skoro teraz rządzący nie szanują konstytucji to jak ich przekonać, by jednak zaczęli ją szanować w kontekście nauczycieli?

J

Jan Thu 31 Dec 2020 4:39PM

Zdecydowanie dobrze

moc w nas

W

Weronika Mon 4 Jan 2021 9:00AM

Raczej dobrze

Ważne jest, aby osoby szykanowane lub potencjalnie szykanowane znały swoje prawa, a i (potencjalnie) szykanującym przyda się przypomnienie, gdzie są granice ich władzy. Dlatego warto byłoby przeprowadzić kampanię informacyjną w szkołach i na uczelniach. Sama prowadzę zajęcia na uniwersytecie i chętnie wywieszę na platformie moich zajęć zdalnych ulotkę z takimi informacjami, a kiedy wrócą zajęcia stacjonarne -- plakat papierowy na wydziale.

M

Maria Mon 11 Jan 2021 12:44PM

Raczej dobrze

Bardzo dobry pomysł, mający szanse powodzenia. Z tym że na wygranie spraw dotyczących nieprzestrzegania obowiązującego prawa obywatel może liczyć tylko przed sądem niezależnym. Jeszcze trochę ich mamy, ale przecież nie sposób przewidzieć, przed jakim sądem będzie się toczyło postępowanie w sprawie danej osoby. W sądzie podległym rządowi prawnicy niezależni mogą przegrać.

J

Jakub Tue 22 Dec 2020 8:12PM

Ramy prawne są, niestety obecny rząd i wspierający go urzędnicy za nic mają zapisy Konstytucji. Należy wymusić przestrzeganie naszych praw przez każdorazowe zaskarżanie niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych. Poszkodowane uczennice, uczniowie i kadra pedagogiczna powinni uzyskać łatwy dostęp do wzorów stosownych pism oraz mieć zapewnione wsparcie prawników wspierających protesty obywateli.

Item removed

M

Marina Wed 23 Dec 2020 6:37PM

Studenci i uczniowie powinni zajmować sie nauką i studiowaniem a szkoła i uniwersytety mają być wolne od indoktrynacji politycznej.

M

Maria Mon 11 Jan 2021 12:39PM

Tu nie chodzi o indoktrynację polityczną, która w placówkach oświatowych jest faktycznie nie na miejscu. Byłoby nią na przykład namawianie do głosowania na konkretną partię, w tej zaś sprawie chodzi o obronę podstawowego prawa obywatela do posiadania własnego zdania i do wyrażania go. Czy Pani zdaniem uczniowie i studenci nie są obywatelami?

Moim zdaniem to bardzo dobrze, że młodzi ludzie otrzymują właśnie lekcję wychowania obywatelskiego w praktyce. Dzięki temu można chyba mieć nadzieję, że choć część z nich weźmie udział w kolejnych wyborach parlamentarnych lub/i prezydenckich.

TS

Tom Steck Wed 23 Dec 2020 4:55AM

Rozwiązaniem powinno być „Zmuszenie odpowiednich organów państwa do respektowania prawa”.

Pytanie: Jak to zrobić?

 • Powołanie do życia lokalnych organizacji (LO) stowarzyszających prawników oraz pozostałe osoby chętne do udzielania pomocy prawnej pro bono osobom lub grupom osób, których prawa zostały naruszone. Główne narzędzie wywierania wpływu to: pozwy sądowe.

 • LO edukujące uczniów, ich rodziców i nauczycieli w przysługujących im prawach oraz optymalnych scenariuszach reakcji na łamanie ich praw. Główne narzędzie wywierania wpływu to: pomoc rodzicom w samo-organizacji i wykorzystaniu wszelkich dostępnych procedur na poziomie lokalnego samorządu lub przepisów funkcjonowania szkół publicznych do egzekwowania ich praw, jak i praw ich dzieci, zgłaszania wszelkich nadużyć i monitorowania ich rozstrzygnięć.

 • LO zgłaszające wybrane przypadki do RPO oraz nagłaśniające przypadki łamania praw obywatelskich w mediach. Główne narzędzie wywierania wpływu to: edukacja w zakresie praw obywatelskich.

MM

Marek Marzoch Wed 23 Dec 2020 5:48PM

to jest ciekawy kierunek, chociaż i do takiego LO także można wprowadzić "swoich" którzy będą głosić wygodne tezy i nie szanować konstytucyjnego prawa. natomiast, skoro podstawą demokracji jest trójpodział władzy to może funkcja RPO powinna być 3-osobowa lub 3-skrzydłowa ? może instytucja RPO powinna zostać rozbudowana na kilka gałęzi ?

TS

Tom Steck Wed 23 Dec 2020 6:30PM

Załóżmy, że LO będzie jednym stowarzyszeniem z lokalnymi oddziałami, i jako stowarzyszenie będzie miało klarowne cele, klarowne wartości oraz jasny regulamin przyjmowania nowych członków oraz wydalania tych, którzy działają wbrew celom i wartościom stowarzyszenia.
Sugeruję tutaj powołanie do życia nowego stowarzyszenia, które swoją nazwą i charakterem będzie służyło społeczeństwu długo jeszcze po tym, jak skończy się Strajk Kobiet.

MM

Marek Marzoch Wed 23 Dec 2020 6:44PM

brzmi nieźle. fajnie, żeby to stowarzyszenie było umocowane w RPO, np. równolegle do RPD. natomiast wracając do edukacji praw obywatelskich to moim zdaniem dla tego LO to już będzie zbyt wiele. edukacja to raczej misja szkoły, nauczycieli, rodziców, czyli modyfikacja programu szkolnego. proszę pamiętać, że współczesny uczeń/student nierzadko ma odmienne poglądy od swoich rodziców, tak więc pokładanie w nich nadziej może być kruche.

TS

Tom Steck Wed 23 Dec 2020 9:02PM

Ze względu na to, że RPO jest wybierany przez polityków, a system edukacji jest sterowany przez polityków, to gwarantem realizacji celów stowarzyszenia jest jego funkcjonowanie jako całkowicie niezależnej organizacji pozarządowej.

DU

[deactivated account] Sun 27 Dec 2020 12:16PM

Żeby proponowane działania dały skutek, wymagają serii szkoleń dla szkół i rodziców, a zrobienie takiej konferencji/szkolenia on-line, byłoby niezwykle proste, jedynie problemem czy będą chętni i szkoły się nie wystraszą.

TS

Tom Steck Sun 27 Dec 2020 3:16PM

Stowarzyszenie realizuje swoje cele niezależnie od działań rządu czy szkół, teraz jak i w przyszłości. W chwili obecnej OSK mógłby promować działania stowarzyszenia.

Jak znajdą się chętni prawnicy i marketingowcy do charytatywnego działania, to i znajdą się chętni do skorzystania z tej pomocy.

DU

[deactivated account] Sun 27 Dec 2020 3:31PM

Można by poinformować o tym szkoły, mogę się tym zająć.

MC

Marta Ciesielska Sun 3 Jan 2021 4:10PM

W szkołach w temacie praw człowieka działają grupy Amnesty International. Można by coś podziałać z nimi.

DU

[deactivated account] Sun 3 Jan 2021 4:59PM

Pomysł dobry ale należy najpierw zrobić listę szkół gdzie takie koła działają albo współpraca z liberalnymi liceami jak np. LO im. J. Kuronia i LO im. J. Słowackiego w Warszawie.

MC

Marta Ciesielska Sun 3 Jan 2021 5:50PM

Jednak wymienione licea to Warszawa, a grupy działają w szkołach nawet niekoniecznie wielce liberalnych. Dlatego byłoby warto nawiązać współpracę z AI.

KS

Karolina Słomka Wed 23 Dec 2020 8:40AM

Byłoby super, gdyby uregulować sprawę seksistowskich komentarzy i dyskryminacji kobiet na uczelniach. Mam doświadczenie z uczelni technicznej i jest to przerażające, że dziadersi mający status nauczyciela akademickiego umysłowo są tak ograniczeni, że nadal uważają że kobiety mają mniej do powiedzenia, są głupsze czy nawet (!) Powinny zajmować się kuchnią i robieniem na drutach, bo tylko tak można im wytłumaczyć zadanie techniczne (przykład z życia wzięty, z uczelni). Nie wspominając o komentarzach dotyczących wyglądu lub innych seksistowskich form dyskryminacji.

DU

[deactivated account] Wed 23 Dec 2020 1:41PM

Jak pisze Sylwia Spurek w swojej książce "Związek Partnerski", są to ludzie, którzy są mentalnie jeszcze w latach 80-tych i 90-tych, wszystko się zmieni, jak zacznie rządzić pokolenie '90+, wtedy może o POPISie będą uczyć na historii ale w sposób raczej negatywny.

AK

Adam Kalbarczyk Thu 24 Dec 2020 11:47AM

Pracujemy w Fundacji Godność w Szkole "GoSzko" nad kompleksowym rozwiązaniem sprawy ograniczeń wolności wyrażania poglądów przez uczniów i grożących im za to represji w szkolnych statutach lub regulaminach albo zarządzeniach dyrektorów szkół. Po wypracowaniu rozwiązania opublikujemy je, zapoznam także Państwa z nim.

DU

[deactivated account] Fri 25 Dec 2020 12:18PM

Chętnie bym się przyłączyła do waszych działań.

Item removed

DU

[deactivated account] Sat 26 Dec 2020 12:37PM

A może po prostu poinformować znane osoby z kraju i zza granicy, aby nagłośnili sprawę w swoich social mediach. Dzisiaj niestety na ludzi nie działają autorytety, bo coraz mniej osób czyta ale za to celebryci mają większy wpływ dziś.

AK

Adam Kalbarczyk Mon 28 Dec 2020 9:05AM

Warto jeszcze wspomnieć, że represje te godzą w fundamentalne prawa człowieka protestujących - wolności myśli, wyrażania własnych poglądów i do pokojowych zgromadzeń. Prawa te zapisane są w art. 18-20 Powszechnej Konwencji Praw Człowieka ONZ oraz w art. 9-11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Prawa te dotyczą również dzieci, a więc należy również dodać do listy aktów prawnych wyżej art. 13 (a nie tylko 12) Konwencji o Prawach dziecka. To, co najistotniejsze - łamanie praw człowieka to skandal w demokratycznym świecie i wpisuje Polskę na listę dyktatur. To można i trzeba wykorzystywać w przekazie nt. tych represji. Represjonowanie ludzi za realizowanie przez nich prawa do wolności słowa, wyrażania przekonań i pokojowych zgromadzeń to wypisywanie nas ze świata liberalnych demokracji.

DU

[deactivated account] Mon 28 Dec 2020 11:33AM

Ja mogę zainteresować środowiska artystyczne, tylko wystarczy napisać treść petycji, wysłać oraz poinformować media. Artyści mają to do siebie, że działają siłą mediów społecznościowych np. poprzez swoje posty.

J

Jan Thu 31 Dec 2020 4:44PM

odsunąć go

WB

wziątek bogdan Mon 4 Jan 2021 3:56PM

W tej chwili sam Czarnek daje argument do ręki. Głosi przecież tezę o wolności poglądów przynajmniej na uczelniach więc ja z tego korzystam. Kiedyś wchodząc do pracy odpinałem znaczek strajku bo uczelnie miały być apolityczne. Teraz noszę otwarcie a jak ktoś się pyta to mówię, że zgodnie z sugestią ministra mam prawo otwarcie głosić swoje poglądy i zapada cisza.

Item removed

MW

Marysia Wozniak Fri 5 Feb 2021 7:10PM

Dodałabym w kwestiach przestrzegania prawa konieczność wprowadzenia holistycznej edukacji seksualnej, która się młodym ludziom prawnie należy

R

Roman Sat 6 Feb 2021 9:17AM

Przypuszczam, że nie tylko kobiety są prześladowane za udział w protestach, więc nie rozumiem, dlaczego bronić mamy tylko kobiet?