Loomio

Temat: PRZYWRÓCENIE ŁADU KONSTYTUCYJNEGO. Rozwiązania długoterminowe

S Strajk Public Seen by 17
 • Zaburzenie trójpodziału władzy poprzez:

  o      Całkowite podporządkowanie polityczne Trybunału Konstytucyjnego obozowi rządzącemu oraz pozbawienie tego organu właściwej kompetencji konstytucyjnej – władza przykrywa swoje bezprawie legislacyjne poprzez działalność przejętego Trybunału Konstytucyjnego, który chroni obecnie władzę (a nie obywateli) i żyruje jej bezprawne działania, co jest całkowitym zaprzeczeniem jego konstytucyjnej roli;

  o      Całkowite podporządkowanie polityczne prokuratury i pozbawienie jej roli oskarżyciela publicznego na rzecz wykonawcy poleceń obozu rządzącego,  prześladowanie prokuratorów, którzy trzymają się litery prawa;

  o      Łączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości;

  o      Łączenie funkcji poselskiej z funkcją prokuratorską (Prokuratora Generalnego);

 • Ograniczanie praw samorządów na rzecz centralnego sterowania państwem.


Rozwiązania długoterminowe:

 1. Fundamentalne przebudowanie systemu wyboru sędziów Trybunału – poprzez zmianę Konstytucji. Wówczas można by sięgnąć do różnych pomysłów funkcjonujących w Europie, gdzie nominowanie sędziego sądu konstytucyjnego wymaga współdziałania wielu organów konstytucyjnych, samorządów prawniczych lub środowisk akademickich, co uniemożliwia polityczny wybór i zapewnia wysoki poziom merytoryczny i etyczny sędziów.

 2. Decentralizacja władzy jest przewidziana w Konstytucji, chroniącej system samorządu terytorialnego. W przypadku zmiany władzy ta sfera spraw publicznych wymagałaby specjalnego audytu z udziałem samorządowców, bowiem bowiem prawa samorządów w wielu ustawach zostały już i są nadal sukcesywnie ograniczane na rzecz centralnego sterowania państwem. Cofnięcie niekorzystnych zmian centralizacyjnych może się także wiązać z ustawowym wzmocnieniem roli samorządu i ograniczenia kontroli rządu i wojewodów jako jego przedstawicieli nad samorządem.

Należy poważnie rozważyć likwidację urzędu wojewody, ponieważ w wielu obszarach jego kompetencje konkurują niejako z kompetencjami władz samorządowych, które mogłyby także wykonywać (jako zlecone) zadania z zakresu administracji centralnej. 


Poniżej możesz:

 • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

 • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 7:40PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Fundamentalne przebudowanie systemu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poprzez zmianę Konstytucji"? Closed Fri 19 Mar 2021 7:03PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:09PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 60.0% 3 JG PK A
Ani dobrze, ani źle 20.0% 1 BS
Zdecydowanie źle 20.0% 1 Z
Raczej dobrze 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

5 of 6 people have voted (83%)

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 10:34AM

Zdecydowanie źle

KONSTYTUCJA REGULUJE TO W ART.197.

NIE WOLNO RUSZAĆ KONSTYTUCJI I POZWALAĆ NA CHWILOWĄ JEJ NADINTERPRETACJĘ ( JAK WYBRANIE NEO KRS)

BS

BEATA S-K Mon 15 Mar 2021 9:09PM

Ani dobrze, ani źle

Wymaga solidnego analitycznego przepracowania. Obawiam się gmerania przy Konstytucji w sytuacji tak spolaryzowanego społeczeństwa.

S

Poll Created Tue 16 Feb 2021 7:41PM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Audyt systemu samorządu terytorialnego z udziałem samorządowców oraz ustawowe wzmocnienie roli samorządu i ograniczenie kontroli rządu i wojewodów nad samorządem"? Closed Fri 19 Mar 2021 7:02PM

Outcome
by Moderator Praworządność Tue 6 Apr 2021 9:09PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 83.3% 5 JG PK AW A Z
Raczej dobrze 16.7% 1 BS
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

6 of 7 people have voted (85%)

Z

zbyszek3925 Fri 12 Mar 2021 10:43AM

Zdecydowanie dobrze

DOPRECYZOWANIA WYMAGA "OGRANICZENIE KONTROLI"

BS

BEATA S-K Mon 15 Mar 2021 9:15PM

Raczej dobrze

Audyt - jak najbardziej O.K., ale także z udziałem akademików z obszaru zarządzania, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego (np. kwestie zarządzania kryzysowego itp.). Punkt ciężkości w kierunku samorządów - oczywiście ! Jednak ostrożnie ze zbytnim ograniczaniem centrum z uwagi na potencjalne różne scenariusze (np. sekta typu OI przejmuje jakichś samorząd - i co wtedy ?). Chodzi o to, aby w przyszłości podczas wychodzenia z autorytarnych rozwiązań nie popaść pochopnie w drugą skrajność.