Loomio
Wed 24 Feb 2021 9:46PM

Prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych dotyczących akceptacji osób LGBT+.

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 14

Rozwiązania krótkoterminowe:

  • Prowadzenie w miejscach publicznych cyklicznych kampanii na temat reagowania na przemoc motywowaną nienawiścią — zadanie samorządów.

  • Idąc za przykładem Zielonej Góry, zachęcanie samorządów do ogłaszania poszczególnych miast Strefami Tolerancji.

Rozwiązania długooterminowe:

  • Organizacja ogólnopolskiej akcji społecznej w zakresie bezpieczeństwa, akceptacji, równości.

  • Wdrażanie polityk uwzględniających prawa człowieka na poziomie samorządowym.

  • Edukacja antydyskryminacyjna urzędników i urzędniczek oraz pracowników/pracownic szkół.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:24AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Prowadzenie w miejscach publicznych cyklicznych kampanii na temat reagowania na przemoc motywowaną nienawiścią — zadanie samorządów."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:15PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 5 M PK M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have voted (80%)

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:25AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Idąc za przykładem Zielonej Góry, zachęcanie samorządów do ogłaszania poszczególnych miast Strefami Tolerancji."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:15PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 83.3% 5 M PK MS M
Raczej dobrze 16.7% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have voted (83%)

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:27AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Organizacja ogólnopolskiej akcji społecznej w zakresie bezpieczeństwa, akceptacji, równości."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:14PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 4 M PK MS M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have voted (80%)

M

Maria Thu 11 Mar 2021 10:19AM

Zdecydowanie dobrze

Edukowanie i uświadamianie to pierwszy krok. Z tym że moim zdaniem powinno to być wiele akcji długotrwałych, a nie jedna, która się zacznie i skończy. Edukować należy cały czas.

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:28AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Wdrażanie polityk uwzględniających prawa człowieka na poziomie samorządowym."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:15PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have voted (66%)

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:29AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Edukacja antydyskryminacyjna urzędników i urzędniczek oraz pracowników/pracownic szkół."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:13PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 5 PK MS M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have voted (80%)

M

Martyna Thu 18 Mar 2021 5:44PM

Zdecydowanie dobrze
Zdecydowanie dobrze

A także pracowniczek i pracowników różnych instytucji edukacyjnych etc.