Loomio

Powołanie NIEZALEŻNEJ komisji, do spraw wyjaśnienia, rozliczenia zbrodni pedofilii w kościele.

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 294

Diagnoza sytuacji: 

 1. Bezkarność kleru i bezradność organów ścigania wobec: 

  • ukrywania pedofilii przez hierarchów

  • odmawiania współpracy z organami ścigania

  • umożliwiania sprawcom działania przez przenoszenie ich do innych parafii

  • wykorzystywania autorytetu instytucji kościoła do unikania odpowiedzialności za przestępstwa

  • szczucia na grupy społeczne i osoby

  • agitacji wyborczej w kościołach

  • korupcji kościelno-urzędniczej

 2. Specyfika przestępstw seksualnych wobec dzieci obejmuje m.in. fakt, że ofiary są w stanie lub mają możliwość opowiedzenia o swojej krzywdzie po wielu latach. 

 3. Obecnie przedawnienie w kontekście tego rodzaju przestępstw następuje, kiedy ofiara kończy 30 lat, co oznacza, że większość pokrzywdzonych nie ma szansy dochodzić sprawiedliwości. 

 4. Tuszowanie przez hierarchów kościelnych przestępstw seksualnych wobec dzieci popełnianych przez księży wypełnia znamiona czynów karalnych opisanych w dwóch artykułach kodeksu karnego: art. 239 (poplecznictwo) i art. 240 (karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym). 

 5. W świetle obecnych przepisów prawa karnego pierwszy z tych czynów przedawnia się po 10 latach a drugi po 5 latach. To oznacza, że wielu hierarchów Kościoła katolickiego (którzy przenoszą sprawców do kolejnych parafii, utrudniają śledztwa odmawiając wydawania dokumentów, mataczą i ukrywają dowody) nie odpowiada za swoje czyny i zaniechania w efekcie  których sprawcy mogli gwałcić lub molestować kolejne dzieci.

Proponowane rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym: 

Powołanie NIEZALEŻNEJ komisji do spraw wyjaśnienia, rozliczenia zbrodni pedofilii w kościele.
Projekt takiej komisji został opracowany w zeszłym roku przez grupę ekspertek i ekspertów a następnie złożony jako projekt poselski przez klub Lewicy.

A

Agata ŚK Tue 9 Mar 2021 8:08AM

Zdecydowanie dobrze

Bardzo dobre rozwiązanie, tylko kto miałby wchodzić w skład takiej komisji? Obecne władze niezależne nie są, przedstawiciele kościoła tym bardziej, sądownictwo uzależnione od władz państwowych. Trudno sobie wyobrazić taki niezależny skład....

M

Maria Sat 6 Mar 2021 12:17PM

Zdecydowanie dobrze

Tylko to pozwoli nam liczyć na szybkie postępowanie, bezstronność i może w konsekwencji wyroki, które przyniosłyby ofiarom przestępstw choć niewielką ulgę, a sprawcom uniemożliwiłyby popełnianie dalszych niegodziwości.

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 9:54AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Powołanie NIEZALEŻNEJ komisji do spraw wyjaśnienia, rozliczenia zbrodni pedofilii w kościele. "? Closed Wed 7 Apr 2021 9:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 13 TK R JG K TM MS P M BS A K G P
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

13 of 14 people have voted (92%)