Loomio

Partago - Burgercoöperatie Elektrische Deelauto's - Partago Coöperanten Adviesgroep

Werk samen met andere Partago coöperanten aan de toekomst van onze coöperatie.

  • De Adviesgroep overlegt en werkt samen, met als doel om zoveel mogelijke informatie en inzichten over relevante thema's te verzamelen en te presenteren in een Adviesnota aan het bestuur, zodat het bestuur van Partago betere beslissingen kan nemen.

  • De Adviesgroep organiseert zichzelf. Ze beslist zelf de frequentie en locatie van samenkomst. Ze beslist zelf de voorwaarden voor deelname. Ze gebruikt Loomio om te overleggen. Ze kiest één contactpersoon uit, die communiceert met het Partago Team. Het Partago Team communiceert naar het bestuur.

  • Partago voorziet vergaderzalen met koffie en thee. Partago voorziet ook informatie aan de Adviesgroep als zij er om vraagt.

De Adviesgroep is gestart na de Algemene Vergadering van 2022.